Dades
Astronomia Fractals Història general
Art Geometria JavaScript i Applets
Biografies General Nombres
Dades estadístiques Història de les matemàtiques TICAstronomia
Astronomia para niños y niñas
 
  
Cursillo de astronomia
 
 


Art
Anamorfismes
Web d'un professor de primària amb explicacions teòriques i activitats sobre l'anamorfisme.Molt recomanable per iniciar-se.
  
Art of anamorphosis
Excel·lent web sobre l'anamorfosi.
  
Getty
Cronología de la perspectiva.
  
Geometry in Art & Architecture
 
  
Il·lusions òptiques
Il·lucions òptiques, ambigüetats, paradoxes geomètriques, imatges subliminals, etc. No te la permis és molt bona i complerta.
  
La obra de arte: conceptos y técnicas
Impressionant, extensa i completíssima pàgina web sobre l'art (arquitèctura, pintura, escultura, etc).
  
Nel segno di masaccio
Història de la perspectiva.
  
Pattern
Conté moltes sanefes i recubrimetns del pla.
 
Studio d'art Toma
Conté imatges anamòrfiques per imprimir
 


Biografies
Biographies of Women Mathematicians
Biografies de dones matemàtiques.
  
School of Mathematics and Statistics
Molt complerta i amb moltes imatges.
 


Dades estadístiques
Infomet
Resums meteorològics de diverses poblacions catalanes. Conte´moltes dades i gràfics de temperatura, pressió atmosfèrica, velocitat del vent, etc.
 


Fractals
Área fractal
Per introduir-se i aprofundir en el món dels fractals.
 


Geometria
A Visual Dictionary of Famous Plane Curves
Corbes planes. Conté molta informació i gràfics.
  
El fantástico mundo de las espirales
Explicacions sobre els diferents tipus d'espiral amb moltes imatges.
  
Fibonacci Numbers and The Golden Section in Art, Architecture and Music
Contextos on surten la successió de Fibonacci i la secció aura. Molt complert i conté molts links.
  
Geometry in Art & Arquitecture
Conté moltes sanefes i recubrimetns del pla.
  
Index de Courbes
Classificació de corbes.
  
Occurrence of the conics
Aplicacions de les còniques.
  
Phi, el número de oro
El nombre auri i la proporció auria. Conté molts exemples i moltes imatges: art, natura, arquitectura, diseny, etc.
 


General
Epsilones
Matemàtiques per gent d'ampli aspecte.
  
IES Arroyo de la Miel. Departamento de matemáticas
Conté molts exemples i aplicacions
  
Mathematics Archives. Topics in Mathematics
Links a web de matemàtiques classificades per temes. Per exemple història, algebra, trigonometria, etc.
 


Història de les matemàtiques
CESGA
Centre de Superconputació de Galicia. Conté unes pàgines dedicades a la Història de la computació. força interessants
  
ChronoMath, une chronologie des MATHEMATIQUES
Molt bona. Classificació per èpoques, matemàtics, conceptes, etc. Origen de les notacions i símbols.
  
Epsilones
Matemàtiques per gent d'ampli aspecte.
  
Historia de los mecanismos de cómputo
Història sobre els mecanismes de cómput
  
History of Information Technology and Systems
Història sobre els mecanismes de cómput
 


Història general
Breves apuntes sobre la historia del arte
Des de Grècia fins l'actualitat.
  
Clio, la muse de l'Histoire
Història del món antic.
  
Egiptomania.com
Molta informació sobre la matemàtica dels egipcis.
  
Imatges i enllaços per a l'estudi de la història de l'art de COU
Conté infinitat d'imatges.
  
La obra de arte: conceptos y técnicas
Impressionant, extensa i completíssima pàgina web sobre l'art (arquitèctura, pintura, escultura, etc).
  
La tierra de los faraones
Conté interessan informació sobre les matemàtiques que feien servir a l'antic egipte, com unitats de mesura,...
 


JavaScript
Interactive Mathematics Miscellany an Puzzles
Infinitat de jocs i problemes interactius de matemàtiques en Java
  
Manipula Math with Java
Més de 200 applets de matemàtiques clisificats per temes
  
Mathematik mit Spaß lernen
Applets d'àlgebra i geometria
   
MATHEMATIQUES & JavaScript
Diferents aplicacions amb JavaScript. Les aplicacions venen detallades amb codi. A més d'un curs per apendre JavaScript a partir d'exemples matemàtics.
 


Nombres
Fibonacci Numbers and The Golden Section in Art, Architecture and Music
Contextos on surten la successió de Fibonacci i la secció aura. Molt complert i conté molts links.
  
Mathe-Geschichte(n) mit Spaß lernen
Sistemes de numeració.
  
Phi, el número de oro
El nombre auri i la proporció auria. Conté molts exemples i moltes imatges: art, natura, arquitectura, diseny, etc.
 


TIC
Eduteka
Conté gran quantitat d'articles relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de les matemàtiques i en general
   
IES Jaume Huguet - Departament de matemàtiques
Recull d'activitats interactives i de aplicacions per utilitzar amb la pissarra digital .
   
Proyecto Matemáticas-Informática
Activitats per a l'ESO i el BATX relacionades amb les TIC. Són activitats que utilitzen programari com el Cabri, el Derive, etc.
 

 

Ternes pitagòriques:

El conjunt de les ternes pitagòriques és el conjunt dels múltiples de ternes de la forma:

(2NM , N 2 - M 2 , N 2 + M 2)
amb N i M nombres sense divisors comuns, N>M i N o M parell.

A la pàgina web http://centros5.pntic.mec.es/ies.de.bullas/dp/matema/javas/tripit.htm trobareu un generador de ternes pitagòriques: