Activitats   Imatges   Dades
 
Projecte IATIC Matemàtiques
Activitats TIC per a 3r ESO. Inclou continguts i material per l'alumnat.

  Curs de Word
Curs de Word en format pdf. En 38 pàgines es treballen des dels conceptes bàsics al més complicats. Inclou els fitxers de pràctiques

  Matemàtiques amb ordinador
Ja hi ha 53 activitats en les quals s'utilitzen coneguts programes informàtics per apendre matemàtiques i resoldre problemes a nivell de 1r BATX.

1
x
2
  La travessa com a joc d'atzar
Article aparegut a la revista Biaix n.20 sobre la probabilitat, l'estadistica i les travesses de futbol.


Altres
Fraccions
Gràfics estadístics
Proporcionalitat geomètrica
Còniques
 

Més de 900 imatges relacionades amb les matemàtiques classificades per temes.

  Personatges
Més de 230 imatges de matemàtics famosos relacionats amb els continguts de l'ESO i del Batxillerat.

  Geometria
Més de 550 imatges relacionades amb còniques, políedres, espirals i cossos rodons, mosaics, entre d'altres.

  Matemàtiques aplicades
Més de 70 imatges de calculadores, àbacs, instruments de mesura, etc.

Altres
Estadística i probabilitat
Nombres
Funcions
Àlgebra
 

Links a pàgines web molt interessants sobre els temes següents:

Art
Astronomia
Biografies
Dades estadístiques
Fractals
Geometria
General
Història de les matemàtiques
Història general
JavaScript i Applets
Nombres
TIC