Ajuda
Correu electrònic
 
 

Matemàtiques amb ordinador

Les activitats següents tenen per objectiu oferir a l'alumne/a recursos informàtics per resoldre qüestions matemàtiques i per consolidar els continguts matemàtics treballats a classe. No es tracta d'apendre els continguts mitjançat el programari, sinó utilitzar el programari per resoldre problemes matemàtics.

Les activitats estan pensades per als alumnes de 1r de BATX, però es pot utilitzar amb alumnes de 4t d'ESO o 2n de BATX.

Les activitats (Llistat d'activitats) s'estructuren en 7 blocs i es pot seguir qualsevol ordre, doncs pràcticament totes les activitats són independents unes de les altres. Jo segueixo un ordre que em permet tractar els continguts de Matemàtiques 1 just després de treballar-los a la classe de matemàtiques.

Ara hi ha més de 50 activitats penjades a la web.

 

Agraïments:

Manel Querol - IES Baix Penedès - El Vendrell. Per la seva constant col·laboració.

Josep Bujosa - IES Secretari Coloma - Barcelona. Pel seu assessorament en Estadística.
Josep Maria Carrasco - IES Voltrera d'Abrera. Pels seus comentaris sobre els climogrames.
Santiago Manrique - SGTI. Autor del programa: Funcions i gràfics: