Ajuda
Correu electrònic
 
 
Edició
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
Word
 

Fórmules amb el WORD

El processador de textos Microsoft Word permet afegir expressions matemàtiques en els documents. Si seleccionem l'opció de menú INSERTAR | OBJETO... | CREAR NUEVO | MICROSOFT EDITOR DE ECUACIONES 3.0. Aleshores sortirà un requadre dins el qual s'escriu l'expressió i una finestra amb menús desplegables que permeten incloure arrels, fraccions, parèntesis, símbols, espais, subíndex i superíndex, etc.

Dins la finestra flotant tenim un munt de menús desplegables. En comentem alguns.

 

Crea un nou document amb el WORD anomena'l expressions.doc. Escriu el títol "Expressions matemàtiques". A sota escriu: "L'expressió que determina les solucions de l'equació de segon grau és:". Deixa un espai. Selecciona l'opció de menú INSERTAR | OBJETO... | CREAR NUEVO | MICROSOFT EDITOR DE ECUACIONES 3.0. Construeix l'expressió següent:

dins del requadre amb l'ajuda dels menús desplegables de la finestra flotant. Quan hagis acabat, clica fora del requadre.

 

El requadre funciona igual que si fos una lletra: si escrivim al seu davant, aquest anirà desplaçant-se cap a la dreta; la podem esborrar, centrar, copiar i enganxar, etc.
Per modificar una fórmula només cal fer doble clic sobre la fórmula i procedir a la modificació.

 

Situa't amb el cursor abans de l'expressió. Pitja INTRO. Centra la fórmula. Modifica la fórmula perquè apareguin els punts de multiplicar:


 

Observa que les lletres surten en cursiva i no es possible escriure espais amb la barra espaiadora del teclat. Si volem que ens deixi escriure text incloent espais hem de seleccionar l'opció de menú ESTILO | TEXTO. Aquest seria el cas del "si" que hi ha a les funcions definides a trossos de la taula de sota.

Si volem estalviar-nos anar cada vegada a INSERTAR | OBJETO... | CREAR NUEVO | MICROSOFT EDITOR DE ECUACIONES 3.0, podem incloure una icona a la BARRA DE HERRAMIENTAS ESTANDAR. Tria l'opció de menú VER | BARRA DE HERRAMIENTAS | PERSONALIZAR... Tria la pestanya COMANDOS, dins l'apartat CATEGORIAS tria INSERTAR i dins COMANDOS busca EDITOR DE ECUACIONES. Arrossega'l fins la BARRA ESTANDAR.


 

A sota de la fórmula de l'equació de segon grau, crea una taula amb dues columnes i onze files. Omple-la amb el contingut següent.

Equació de 2n grau
Fraccions i arrels
Sistema d'equacions
Funcions definides a trossos

Estadística
Vectors
Límits
Integrals

 


Edició