Ajuda
Correu electrònic
 
 
Trigonometria
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
Wiris
 

Topografia

Utilitza les diferents eines informàtiques que has fet servir fins ara, incloent els fitxers que has creat, per resoldre els problemes següents. (Has d'incloure els comentaris adients perquè s'entengui el desenvolupament del problema).

 

Utilitza el CABRI per resoldre el problema següent. Desa el fitxer que generis amb el nom topografia_1.fig.

En la triangulació d'una finca, es coneixen les mesures d'un dels triangles. Calcula'n l'àrea.

 

 

 

 

Fes un esbós (a sota de l'enunciat) que il·lustri el problema. Després utilitza la WIRIS per resoldre'l. Desa el fitxer que generis amb el nom topografia_2.htm.

Un repetidor de televisió AB de 20m d'alçària es col·loca dalt d'un turó. Des d'un punt P s'observa la base A i la punta B del repetidor sota angles de 19º i de 24º respectivament. Quina alçària té el turó?

 

Utilitza el CABRI per resoldre el problema següent. Desa el fitxer que generis amb el nom topografia_3.fig.

Una topògrafa ha de calcular la distància entre els punts A i B, que són inaccessibles. Se situa en el punt C i mesura CD= 50m. El teodolit li permet calcular els angles:

Quina és la distància AB?

 

Resol el problema següent utilitzant el CABRI i després utilitzant la WIRIS. Els fitxers generats desa'ls amb els noms topografia_4.fig i topografia_4.htm respectivament

Resol un triangle ABC coneixent-ne l'àrea (12cm2) i els costats (b=6cm i c=5cm).

 

Resol el problema següent utilitzant la WIRIS. El fitxer generat desa'l amb el nom topografia_5.htm.

Les agulles d'un rellotge de paret fan 10 i 12 centímetres, respectivament. Quina és la distància entre els seus extrems quan el rellotge assenyala les quatre? Quina és la superfície del triangle que determinen a aquesta hora?

 

Resol el problema següent utilitzant la WIRIS. El fitxer generat desa'l amb el nom topografia_6.htm.

Per mesurar l'altura d'un núvol s'han fet simultàniament dues observacions des dels punts A i B distants entre sí 1km i situats tots dos al nivell del mar. La inclinació de la visual des de A al núvol respecte a l'horitzontal és de 47º. Els angles que formen les visuals des de A i des de B amb la recta AB són respectivament, de 38º i 53º. Calcula l'altura del núvol respecte el nivell del mar.

 


Trigonometria