Ajuda
Correu electrònic
 
 
Funcions
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
WirisFuncions i gràfiques
 

Altres funcions senzilles

En aquesta activitat veurem com són les gràfiques de les funcions:
, , f(x) = x3, f(x) = x4, etc.

 

Obre el programa FUNCIONS I GRÀFIQUES, activa l'opció ESBORRAR EN REPRESENTAR NOVA FUNCIÓ del menú VISUALITZAR. Representa la gràfica de les funcions i i dibuixa-les sobre paper en les quadrícules següents:

 

Clica sobre les icones i . Desactiva l'opció ESBORRAR EN REPRESENTAR NOVA FUNCIÓ del menú VISUALITZAR. Representa gràficament la funció f(x) = 2. Fes un estudi de la forma de la gràfica de les funcions del tipus f(x) = k amb k un nombre qualsevol. Aquest tipus de funcions s'anomenen funcions constants.

 

Quin ha estat el resultat de la teva investigació?

 

Representa gràficament les funcions f(x) = x3 i f(x) = x4. Fes un estudi de la forma de la gràfica de les funcions del tipus f(x) = xn amb n un nombre natural.

 

Quin ha estat el resultat de la teva investigació? Fes un esbós dels diferents tipus de gràfica segons els valors de l'exponent.

 

Accedeix a la calculadora WIRIS. Representa gràficament la funció que a cada valor de la variable independent li fa correspondre la seva part entera. Aquesta funció s'anomena part entera. Si cal, consulta l'ajuda de la WIRIS per trobar la comanda que calcula la part entera d'un nombre.

Representa gràficament la funció que a cada valor de la variable independent li fa correspondre la seva part decimal.

Representa les gràfiques anteriors sobre les quadrícules següents:

 

Quines són les instruccions que has utilitzat per dibuixar les dues funcions anteriors?

 


Funcions