Ajuda
Correu electrònic
 
 
Estadística
Programari
Fitxers necessaris
Activitat Word
Excel
 

Diagrama de dispersió

En certs estudis estadístics interessa veure la relació que hi ha entre dues variables. Per exemple la relació entre l'alçada dels pares i la dels fills, entre l'edat del marit i la de muller, entre la talla i el pes d'uns alumnes, etc.

El gràfic més adient per fer-ne la representació és el diagrama de dispersió. Consisteix en considerar cada parell de dades com les coordenades d'un punt al pla.

 

Obre un nou full de càlcul, anomena'l diagrama_dispersió.xls. Introdueix en dues columnes les dades següents:

pares 178 170 163 181 174 190 175 171 200 174 173 163
fills 176 174 163 180 171 195 171 167 192 181 173 151

Selecciona les dades i clica sobre la icona . Tria el tipus de gràfic XY (DISPERSIÓ) i subtipus el que ve per defecte. Clica SIGUIENTE dos cops.

Posa el títol "Alçada pares i fills". A EJE DE VALORES (X) posa "alçada pares" i a EJE DE VALORES (Y) posa "alçada fills". A la pestanya LÍNEAS DE DIVISIÓN activa LÍNEAS DE DIVISIÓN PRINCIPALES de l'apartat EJE DE VALORS (X). Desactiva MOSTRAR LEYENDA. Clica SIGUIENTE.

Desa el gràfic en un full nou amb el nom "Alçada". Clica FINALIZAR.

Modifica la grandària de les lletres. Clica sobre qualsevol nombre de l'eix horitzontal i a la pestanya ESCALA posa 140 a MÍNIM. Fes el mateix amb l'eix vertical. Canvia el color gris de l'AREA DE TRAZADO pel color groc. El resultat ha de ser semblant a aquest.


 

En el gràfic es pot veure una tendència clara, una alçada més gran dels pares porta associada una alçada més gran dels fills. Podem afegir al gràfic una recta de tendència i la seva fórmula que ens permetrà fer una estimació de l'alçada d'un fill (y) coneixent l'alçada del pare (x).

 

Clica amb el botó dret del ratolí sobre qualsevol punt representat i tria l'opció AGREGAR LÍNEA DE TENDENCIA i a la pestanya OPCIONES activa PRESENTAR EQUACIÓN EL EN GRÁFICO, finalment ACEPTAR. El resultat ha de ser semblant al següent:


Quina alçada tindrà un fill si el pare mesura 184 cm?

 

És possible que en el recull de dades hi hagin parells de valors repetits, aleshores es representa el punt més gros. Per exemple quan es vol estudiar la relació entre les notes del primer i segon trimestre, és possible que hi hagin més d'un alumne que tingui un 5 i un 6 respectivament.

 

Al costat de les dades dels pares i dels fills, a la columna D, E i F copia les dades següents:

1r T
2n T
Freqüiència
4
3
4
5
2
1
5
6
5
6
5
3
6
8
2
7
5
1
8
9
2

Selecciona totes les dades i la capçalera, és a dir el rang D1:F8. Clica sobre la icona . Tria el tipus de gràfic BURBUJAS CON EFECTO 3D. Elabora el gràfic següent i desa'l en un nou full amb el nom "Bombolles":

 

En el gràfic anterior l'eix vertical apareix graduat d'un en un. Com es pot graduar de dos en dos?


Què cal fer per afegir una recta de tendència a un diagrama de dispersió?

Què cal fer perquè el primer trimestre vingui representat sobre l'eix vertical i el segon sobre l'eix horitzontal? (Sense modificar els dades situades a HOJA 1)

 


Estadística