Novetats
Activitats   Imatges   Dades

Projecte IATIC
Activitats de la unitat 4: Transformacions al pla

Activitats de la unitat 5: Geometria a l'espai

 

 

 
Geometria

Estadística i probabilitat
 

IES Jaume Huguet - Departament de matemàtiques