Programari

Avui dia hi ha molts programes per treballar les matemàtiques, jo en destacaria tres:

Calculadora Wiris

Calculadora gràfica i algèbrica. Excel·lent per treballar el càlcul amb nombres i expressions algèbriques, la resolució d'equacions, la representació gràfica de funcions, el càlcul matricial, etc. A la darrera versió s'inclou la geometria 3D.
Adreça interessant: El racó de la Wiris

Geogebra

Excel·lent programari lliure que permet treballar la geometria del pla clàsica i algèbrica així com les funcions. Actualment l'estan traduïnt al català
Adreça interessant: Exemples

Full de càlcul

Per treballar amb estadística. Tractament de dades i gràfics estadístics.
Adreça interessant: Exemples

 

Altre programari

Agrapher Graficador que utilitzo per capturar la quadrícula i les gràfiques de funcions.
Funcions i gràfics Excel·lent graficador de funcions creat per Santiago Manrique. Permet entre d'altres coses representar funcions definides a trossos (amb el puntet negre i el blanc), representar funcions amb paràmetres, fer un estudi de les transformacions, definir l'escala trigonomètrica sobre l'eix d'abscisses i observar les imatges i antiimatges.