Les fraccions: l'ull d'Horus

A l'antic Egipte dels faraons, la unitat de capacitat era el heqat (HqAt), representat amb l'Ull d'Horus. S'utilitzava fonamentalment per mesurar el blat i la civada i equivalia a uns 4,8 litres. Per mesures més grans, per exemple en els magatzems, s'utilitzava una unitat que podríem anomenar "100 heqat quàdruples". Cadascuna de les parts de l'Ull d'Horus era una fracció de heqat i es coneixen amb el nom de fraccions "Ull d'Horus". La divisió era, considerant l'ull dret, la següent:

Les celles equivalien a 1/8, la nineta 1/4, la part esquerra de la nineta 1/2, la part dreta de la nineta 1/16, la part inferior diagonal sota l'ull 1/32 i la part inferior vertical de l'ull representava 1/64.Completa la taula següent:

Unitat de capacitat egípcia

Equivalència en el S.I. (litres)

1 Heqat  
1 part dreta  
1 nineta  
1 cella  
1 part esquerra  
1 part inferior diagonal  
1 part inferior vertical  

L'Oipe o ipet (ipt) contenia 4 heqat. 5 Oipes formaven un jar (XAr). Una unitat comuna en la mesura del gra era 100 oipes. Existia a més a més una unitat anomenada Henu (hnw) que apareix en el papir Rhind definida com 1/10 de heqat emprada sobre tot en la mesura de perfums. El ro (r) equivalia a 1/320 de heqat. Aquesta unitat només es va fer servir en la mesura de gra. Quan es mesurava el gra en heqats s'utilitzaven les fraccions de l'ull d'Horus: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 i 1/64; per mesures inferiors a 1/64 de heqat s'utilitzaven múltiples de ro, observa que un ro contenia 5 mesures de 1/64 de heqat, per tant mai s'utilitzava 1/128 de heqat sinó 2+1/2 de ro.Completa la taula següent:

Unitat egípcia

Equivalència (litres)

Heqat  
Oipe  
Jar  
Henu  
Ro