Gràfics estadístics

Observa el gràfic estadístic següent i digues aproximadament quina quantitat d'hectàrees es van cremar a l'Alt Camp els anys 1988 - 1993:

La taula següent ens mostra les dades reals de la superfície cremada. A partir de la taula següent fes un diagrama de barres que representi el nombre d'hectàrees cremades. Només cal que moguis les barres amb el ratolí.
Any

87

88

89

90

91

92

93

Superfície

82

37

194

5

13

6

21


El grāfic de barres que has creat s'assembla al pictograma publicat al setmanari El Vallenc el 23 de juny de 1994?

Quina hauria de ser l'altura corecta de les barres. Tot seguit et proposem dues solucions. Observa la diferència en l'any 1989.Comenta la representació de les dades en els gràfics següents:


Fue noticia: el Períodico, 11 decembre de 1994


El Periódico; 12 de febrer de 1995


El Periódico; 9 de setembre de 1994


La "reserva moral", al asalto de la tele: el Periódico, 2 abril de 1995