Curs de Word

Des de fa molt anys els departaments de matemàtiques han assumit la informàtica. Hem dedicat moltes hores a preparar material relacionat amb la informàtica: processadors de textos, fulls de càlcul, basses de dades, internet, imatge, etc. Sovint ens hem basat en llibres especialitzats i en el material dels cursos oferts pel PIE (ara SGTI).

El següent material és un curs de Word, fruit del treball de diversos cursos i pensat per fer-lo dins la matèria Informàtica de BATX. La temporització és de 18 a 25 hores depenent dels coneixements previs dels/de les alumnes.

El document té una extensió de 38 pàgines distribuïdes en 6 unitats:

 • Unitat 1: Introducció al processador de textos
  • La finestra del Word. L'ajuda del Word
  • Obrir i tancar un document. Moure's per un document
  • Crear i desar documents. Menú finestra.
  • Idioma i ortografia
  • Seleccionar, retallar, copiar i enganxar. Desfer.
  • Inserir fitxer de text
 • Unitat 2: Donar format a un document
  • Models de documents
  • Autoformato
  • Autoformato mientras escribe
  • Format de caràcter i de paràgraf
  • Lletra capital
  • Estils i plantilles
  • Format de pàgina
  • Capçaleres i peus de pàgina. Numerar pàgines
  • Inserir salt de pàgina
  • Activitat
 • Unitat 3: Una mica més de Word
  • Les seccions
  • Cercar i substituir
  • Imprimir un document
  • Notes a peu de pàgina
  • Referències creuades
  • Taula de continguts
  • Índex alfabètic
 • Unitat 4: Organitzar dades amb esquemes i taules
  • Numeració i vinyetes
  • Les tabulacions
  • Les Columnes. Els guions
  • Taules
 • Unitat 5: Multimèdia
  • Inserir imatges. Format d'una imatge
  • Quadre de text
  • Sons i video
  • Dibuix
  • Gràfics estadístics
  • Editor d'equacions científiques i matemàtiques
  • Organigrames
 • Unitat 6: Recursos avançats
  • Combinar documents
  • Pàgines WEB
  • Marques de revisió
  • Document mestre
  • Opcions de configuració
  • Macros
  • Plantilles i estils

Per fer el curs calen els fitxers de pràctiques que trobareu en el fitxer següent: