3r d'ESO. Tema 14. REPRODUCCIÓ II. EL PROCÉS REPRODUCTIU HUMÀ

Introducció.
Curiosament nosaltres invertim molta energia en generar unes cèl·lules que no són per nosaltres sinó per generar uns altres individus, són les anomenades cèl·lules sexuals o reproductores. A més, moltes accions de la nostra vida estan relacionades amb el procés reproductiu, per exemple la recerca de la persona amb la qual volem tenir fills, la convivència amb ella, l'atenció als fills, etc. En el cas de la dona la reproducció implica un major esforç físic i psíquic que en l'home, ja que implica una menstruació cada mes durant la major part de la seva vida, l'embaràs, el part i la lactància. En conclusió la dona és la gran protagonista de tota aquesta història. Són molts el canvis que experimenta el seu cos, tant físics, com químics (hormones), com psíquics. En la reproducció és evident que els homes i les dones no son iguals sinó complementaris. Convé conèixer quan més millor tot això de com es formen les cèl·lules sexuals i com és realitza la fecundació, l'embaràs i el part.

 

Llegeix les explicacions sobre la formació del gàmetes i el cicle menstrual i realitza l'exercici "Relacionar dibuixos amb noms 14". Després llegeix el text sobre la fecundació, el desenvolupament embrionari i el part i realitza els exercicis "Test de resposta múltiple 14", "Mots encreuats 14" i l'"Animació sobre la gestació i el part 14".


1. La formació de les cèl·lules sexuals
. Les cèl·lules sexuals o gàmetes són cèl·lules especials que presenten la meitat de cromosomes que les cèl·lules de la resta del cos, les anomenades cèl·lules somàtiques. Gràcies a això quan s'ajunten dues cèl·lules sexuals de diferent tipus per formar la primera cèl·lula somàtica del nou ésser, es recupera el nombre de cromosomes propi d'aquestes cèl·lules. Si nos fos així els fills tindrien el doble de cromosomes que els seus pares. Cal recordar que un cromosoma és una molècula d'ADN enrotllada sobre si mateixa i que un gen és un segment d'ADN que conté informació sobre una determinada característica de l'organisme. En els humans les cèl·lules somàtiques tenen 46 cromosomes i els gàmetes tenen 23 cromosomes. El pas de cèl·lules somàtiques a cèl·lules sexuals s'anomena meiosi i consisteix en dues divisions cel·lulars successives. Hi ha dos tipus de meiosi: la espermatogènesi o generació de les cèl·lules sexuals dels homes, que son els espermatozoides, i la ovogènesi o generació de les cèl·lules sexuals de les dones, que són els òvuls. A l'espermatogènesi per cada cèl·lula mare s'originen 4 espermatozoides, mentre que en l'ovogènesi per cada cèl·lula mare només s'origina un òvuls ja que en cada divisió es degrada una de les dues cèl·lules filles. En els 46 cromosomes de les cèl·lules humanes somàtiques.

(Dibuix d'AMADEU BLASCO pel llibre "Biologia i Geologia" de 3r d'ESO. Editorial Casals. 2002)


Es diferencien dos tipus de cromosomes, els que determinen el sexe de l'individu, els anomenats cromosomes sexuals, que son el cromosoma X i el cromosoma Y, i els 44 cromosomes restants, els anomenats cromosomes no sexuals que són comuns de dones i homes. Si a les cèl·lules hi ha dos cromosomes X l'individu és dona i si hi ha un X i un Y l'individu és un home. En el dibuix següent s'exposa com és la gametogènesi en la rata. En els humans el procés és més complicat ja que l'espermatozoide no s'uneix a un òvul sinó a un ovòcit de segon ordre.

(Imatge basada en un dibuix d'AMADEU BLASCO pel llibre "Biologia i Geologia" de 3r d'ESO. Editorial Casals. 2002)

Relacionar dibuixos amb noms 14


2. El cicle menstrual
. S'anomena menstruació o regla el despreniment de l'endometri que és la capa interna que entapissa l'úter. Aquest procés va acompanyat de pèrdua de sang i de molèsties que poden ser importants, dura entre 3 i 5 dies i es repeteix cada 28 a 32 dies, per la qual cosa rep el nom de cicle menstrual. La menstruació està controlada per dues hormones hipofisàries, la FSH i la LH.

1) La FSH estimula que maduri un fol·licle ovàric i que els ovaris produeixin les anomenades hormones estrògenes, les quals estimulen el engrossiment de l'endometri de l'úter.

2) La LH provoca que el fol·licle ja madur alliberi el seu òvul (ovulaciò) i es transformi en cos luti, el qual produeix l'hormona progesterona que actua estimulant la continuació del engrossiment de l'endometri. L'ovulaciòes produeix quan la concentració de LH en la sang supera en un major grau a la de FSH.

3) Quan l'hormona progesterona comença a disminuir es produeix el despreniment de l'endometri o menstruació que dura uns 3 a 5 dies. L'òvul s'allibera unes dues setmanes després de l'inici de la menstruació i té una vida d'unes 24 hores en les quals pot ser fecundat.

(Imatge basada en un dibuix d'AMADEU BLASCO pel llibre "Biologia i Geologia" de 3r d'ESO. Editorial Casals. 2002)


3. La fecundació
. Els espermatozoides injectats en la vagina ascendeixen per l'úter i per les trompes de Fal·lopi. Si no troben cap òvul moren al cap d'uns 3 o 4 dies. Si ho troben ho envolten però només un aconsegueix travessar la seva membrana i alliberar el seu nucli. Aquest, que conté 23 cromosomes, s'uneix al nucli de l'òvul, que també conté 23 cromosomes, i es forma una cèl·lula amb un nucli que conté 46 cromosomes, anomenat zigot, que és la primera cèl·lula del nou individu. De seguida el zigot es comença a multiplicar (desenvolupament embrionari) i dóna lloc a l'embrió. La primera estructura que es forma és una massa massissa de cèl·lules (mòrula) que descendeix per la trompa. La següent estructura que es forma és una massa buida (blàstula) que s'implanta sobre la mucosa uterina (nidació). Això succeeix aproximadament uns sis dies després de la fecundació.

(Dibuix d'AMADEU BLASCO pel llibre "Biologia i Geologia" de 3r d'ESO. Editorial Casals. 2002)


4. El creixement embrionari. A partir dels vasos capil·lars de l'embrió i de l'endometri es forma la placenta. Aquest òrgan permet aportar oxigen (O2) i nutrients des de la sang materna a l'embrió i transferir el diòxid de carboni (CO2) i els productes de excreció (bàsicament urea) produïts per l'embrió a la sang materna. A partir de les nou setmanes l'embrió ja té una longitud de 3 a 4cm, pesa uns 2 a 4g, disposa de gairebé tots els òrgans i presenta forma humana, pel que rep el nom de fetus. El període que va des del moment de la fecundació fins el part s'anomena embaràs. Normalment dura uns nou mesos.

(Dibuix d'AMADEU BLASCO pel llibre "Biologia i Geologia" de 3r d'ESO. Editorial Casals. 2002)

5. El part. És el procés d'expulsió del fetus. En ell es poden distingir tres fases:

a) Fase de dilatació. En ella s'inicien les contraccions uterines que passen de produir-se cada 30 minuts a donar-se cada 3 minuts. La criatura és impulsada cap a davant produint-se el trencament de l'amni (trencar aigües) i es dilata el coll d'úter que passa de 4mm a 11cm. Aquesta fase dura unes 8 hores.

b) Fase d'expulsió. En ella les contraccions es donen cada 2 minuts i són més intenses, la qual cosa provoca la sortida de la criatura al cap de mitja hora. Llavors es procedeix a posar el nen cap per baix, se li dóna una palmellada perquè buidi d'aigua els pulmons i comenci a respirar (primer plor), i se li talla i nua el cordó umbilical. Uns dies després aquest s'asseca i cau quedant una cicatriu denominada llombrígol.

c) Fase de naixement. En ella, uns 20 minuts després del naixement, es reinicien les contraccions i s'expulsa la placenta que prèviament s'havia desprès, procés que ve acompanyat de petites hemorràgies.


(Dibuix de BIOPUNT pel llibre "Biologia i Geologia" de 3r d'ESO. Editorial Casals. 1997)


6. Normes de prevenció.
En el següent tema es tracten les malalties de transmissió sexual, com per exemple la SIDA i la hepatitis B i C. En aquest capítol simplement dir que la norma bàsica de prevenció és no tenir mai relacions sexuals sense utilitzar un preservatiu amb una persona de la qual no tinguem plena seguretat que no manté o ha mantingut relacions sexuals recents amb una tercera persona. Davant del dubte sempre és millor utilitzar preservatiu. Les tres malalties anteriors, que són o poden ser mortals, s'han incrementat molt en aquests últims anys per un excés de confiança.

Test de resposta múltiple 14

Mots encreuats 14

Animació sobre la gestació i el part 14
Índex generañ de temes de 3r d'ESO