Biologia i Geologia de 3r d'ESO
Tipus d'exercicis que contenen els temes
TM = Exercici tipus test de resposta múltiple COM = Exercici de completar frases
REL = Exercici de relacionar dibuixos amb noms ME = Mots encreuats
DM = Dibuix mut en el que s'han d'escriure els noms WEB = Exercici d'una altre WEB
TEMES
EXERCICIS
.
TM
REL
COM
ME
DM
WEB  
I. ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANA
.
.
.
.
.
.
.
1. Molècules, cèl·lules, teixits, òrgans, sistemes i aparells.
2 TM
.
.
1 ME
.
.
2. Nutrició I: La nutrició i salut.
2 TM
.
.
1 ME
.
.
3. Nutrició II: Els aliments
2 TM
.
.
1 ME
.
.
4. Nutrició IIII: Aparells digestiu.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
5. Nutrició IV: Aparells respiratori.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
6. Nutrició V: Aparells circulatori.
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
7. Nutrició VI: Aparell excretor (urinari)
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
8. Relació I. El sistema nerviós humà
1 TM
.
.
1 ME
1 DM
.
9. Relació II. Els òrgans efectors i les malalties del S. N.
1 TM
1 REL
..
1 ME
.
.
10. Relació III. Els receptors d'estímuls (òrgans sentits)
1 TM
1 REL
..
1 ME
.
.
11. L'aparell locomotor humà
1 TM
1 REL
..
1 ME
.
.
12. La coordinació hormonal
1 TM
.
1 COM
1 ME
.
.
13. La reproducció humana I. Els aparells reproductors
1 TM
1 REL
.
1 ME
.
.
14. La reproducció humana II. El procés reproductiu
1 TM
.
..
1 ME
.
2 WEB
15.. La reproducció humana III. Les malalties relacionades amb la reproducció
1 TM
.
1 COM
1 ME
.
.
16. La salut i les malalties infeccioses
2 TM
.
.
1 ME
.
.
17. La salut i les malalties no infeccioses
2 TM
.
.
1 ME
.
.
Pàgina inicial de la WEB