WEBS RECOMANADES

1. BIOLOGIA
2. GEOLOGIA
3. ENTITATS I ASSOCIACIONS

1. BIOLOGIA

WEBS AMB MOLTS TEMES DIFERENTS DE BIOLOGIA
Aracné. Els habitants del planeta. Molts continguts de Biologia amb activitats d'aprenentatge, audiovisuals i propostes d'activitats a realitzar. ESO i Batxillerat
Biosfera. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços sobre tots els temes de Biologia. Castellà. ESO i Batxillerat
Ciènciesnaturals.com. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços sobre tots els temes de biologia. ESO i Batxillerat
Webstionaris de ciències de la naturalesa. Biologia. Activitats d'avaluació amb autocorrecció. Primer i segon curs d'ESO
Edu365.ESO.Ciències de la naturalesa. Temes de Biologia. Tots ells apareixen també a l'apartat corresponent. ESO i Batxillerat
Librosvivos.net (SM). Ciències naturals. Llibres electrònics amb animacions, lectures, videos a descarregar, activitats d'autoavaluació i enllaços. Castellà. ESO

Exàmens: D'àcids nuclèics, citologia, ecologia, evolució, metabolisme, reproducció i cicles biològics. Biologia (Batxillerat).

On-line Biology Book. Continguts sobre molts temes de biologia (Arizona, USA). Anglès. Batxillerat
El proyecte biològic (Arizona. USA). Traducció al castellà realitzat per diferents Universitats. Castellà. Batxillerat
Santillana (Indexnet. Secundaria. Biologia y Geologia). Molts temes de Biologia. Tots ells apareixen també a l'apartat corresponent. En "Multimedia en el aula" animacions en Flash d'animals, cos humà i salut. En "Banco de recursos" imatges de biologia (plantes, animals, cos humà, etc.). Enllaços. ESO i Batxillerat
Apunts de Biologia d'E. Luengo. Apunts amb imatges de pràcticament tots el temes de biologia. Catellà. ESO i Batxillerat
BioXeo. Molts continguts, activitats i enllaços sobre tota la Biologia. Castellà i gallec. Batxillerat
Simulacions en biologia. Aulanet. Edu365. Animacions amb Flash de molt temes. Batxillerat
Temes de biologia. Salonhogar. Explicacions i fitxes a nivell d'ESO. ESO
WEBS. Classificades per temes. Recomanades a ciènciesnaturals.com ESO i Batxillerat
WEBs relacionades amb temes de biologia (lalupa.com). Amplia llista d'adreçes d'entitats i revistes. ESO i Batxillerat
WEBs relacionades amb temes de biologia (IESPANA). Amplia llista d'adreçes. ESO i Batxillerat
 
BIOQUÍMICA
Introducció a la bioquímica: Recull temes com la Química del carboni, els glúcids, lípids, proteïnes, nucleòtids i recursos i bibliografia. Amb activitats i qüestions. 4t d'ESO i Batxillerat
Glossari bioelements i biomolècules. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Batxillerat
La química de la vida (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Batxillerat
Principis immediats. Biomolècules amb il·lustracions. En castellà. Batxillerat
Biosfera. La Materia viva (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
Aula virtual de Biologia. Tota la bioquímica. Continguts, tests i exercicis. Castellà. Batxillerat
Àcids nucleics. Castellà. Dins de la col·lecció de principis immediats, bon apartat referent als tipus d'àcids nucleics. Batxillerat
Enzims. Explicació molt completa de l'activitat enzimàtica. En castellà. Batxillerat
Enzims. Enzims, definició, nomenclatura i classificació. En castellà. Batxillerat
La fotosíntesi. Metabolisme. Fotosíntesi. Castellà. Optimitzada per a Explorer 6.0. Batxillerat
El metabolisme. Els processos metabòlics. En castellà. Optimitzada per a Explorer 6.0. Batxillerat
L'osmosi. Aimació. Ed. Santillana
Practiques de biologia. Descripció. Animacions en Flash. ESO i Batxillerat
 
BOTÀNICA
El món de les plantes. Amplia informació sobre les plantes i moltes activitats ESO
Aracné. Els vegetals. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Les plantes i els fongs (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 1. Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. El regne vegetal (1r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. El regne vegetal (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
Plantes de Collserola i Flors de Catalunya: Arbres, arbusts i plantes de Collserola i Flors de Catalunya, amb descripció i fotografies. ESO
Estudi dels arbres de Catalunya: Fitxes per treballar amb el CD "Guia per a conèixer els arbres". ESO i Batxillerat
L'ametller: Arxius pdf amb activitats de tipus d'observació directa, manipulatives i experimentals. I amb quadern del professor amb especificació d'objectius, continguts, metodologia, orientacions didàctiques i avaluació. ESO
Classifica!: Les claus dicotòmiques. Miniunitat didàctica de l'EDU365. ESO
Aracné. La classificació dels éssers vius. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Biosfera. Classificació dels éssers vius. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Classificació dels organismes (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
El regne vegetal. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Botanica on line. Llibre electrònic sobre fisiologia vegetal. Universitat dels Andes. Castellà. Batxillerat i Universitat
Botànica (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
Botànica (enciclonet). Molts continguts de botànica (incloses utilitats de les plantes) . Castellà. Prèviament s'ha de demanar clau (pasword). ESO i Batxillerat
WEBs relacionades amb temes de botànica. Amplia llista d'adreçes d'entitats i revistes. ESO i Batxillerat
 
CITOLOGIA. MORFOLOGIA I FISIOLOGIA (METABOLISME)
La cel·lula: Història del descobriment, generalitats de diferents tipus de cel·lules, descripció dels orgànuls i avaluacions entre d'altres. Amb descripcions i moltes imatges. ESO i Batxillerat
Glossari citologia. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Batxillerat
La cèl·lula (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Darwin 3 (3r ESO). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
L'organització estructural i funcional cel·lular (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Batxillerat
L'intercanvi de matèria i energia a la cèl·lula (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Batxillerat
La cèl·lula eucariota. L'estructura cel·lular. Castellà. Optimitzada per a Explorer 6.0. Batxillerat
Biosfera. Els éssers vius unicel·lulars i pluricel·lulars. L'home organisme pluricel·lular: cél·lules, teixits i aparells (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. La cèl·lula: unitat d'estructura i funció (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
Biosfera. Fisiologia cel·lular (metabolisme) (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
Fotosíntesi (cienciesnaturals.com). Continguts, propostes d'activitats i avaluació. Català. Batxillerat
La cèl·lula. Citologia. Català. Definicions i fotografies. Batxillerat
Biologia cel·lular. Castellà. Batxillerat
Botanica on line. Llibre electrònic sobre fisiologia vegetal. Universitat dels Andes. Castellà. Batxillerat i Universitat
La mitosi. Animació. Ed. Santillana. Batxillerat
Biologia cel·lular (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
La cèl·lula. Continguts, música de fons i avaluació. ESO i Batxillerat
 
CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS (TAXONOMIA I SISTEMÀTICA)
Aracné. La classificació dels éssers vius. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Biosfera. Classificació dels éssers vius. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Classifica!: Les claus dicotòmiques. Miniunitat didàctica de l'EDU365. ESO
Biosfera. Classificació dels organismes (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
 
COS HUMÀ (ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANA)
El cos humà. Audiovisuals sobre tot el cos humà. Castellà i anglès. 3r i 4t d'ESO i Batxillerat
Biosfera. Els éssers vius unicel·lulars i pluricel·lulars. L'home organisme pluricel·lular: cél·lules, teixits i aparells 3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Nutrició (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
La nutrició (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 3 (Biologia i Geologia). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Coordinació del nostre organisme (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 3 (Biologia i Geologia). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Moviments respiratoris . Animació en Flash. Castellà. Ed. Santillana. ESO
Biosfera. Relació i coordinació (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Aparell locomotor (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Sistema endocrí (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Reproducció humana (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
La reproducció humana (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Darwin 3 (3r ESO). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
La reproducció dels éssers humans. Continguts i activitats d'aprenentatge i d'avaluació. ESO
Edu365.ESO.Regla?Menstruació?. Activitats d'aprenentatge i d'avaluació. 1r i 2n d'ESO
Fases de la gestació i el part. Animació en Flash. Castellà. Ed. Santillana. ESO
Les quatres primeres setmanes del desenvolupament embrionari humà. Imatges i activitats d'avaluació. Anglès Batxillerat
El cos humà interactiu. Imatges del cos humà interactives i proves d'avaluació. Castellà. ESO
El cos humà (el metge). Imatges del cos humà. Castellà. ESO
El cos humà. Conceptes i imatges. Castellà (Xile). ESO
Cos humà (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
Medicina (enciclonet). Molts continguts d'anatomia. Vocabulari. Castellà. Prèviament s'ha de demanar clau (pasword). ESO i Batxillerat
 

ECOLOGIA 1/3 (ELS CONCEPTES D'AQUESTA CIÈNCIA)

Bon profit! Cadenes i xarxes tròfiques. Activitats d'aprenentatge i d'avaluació. ESO
Glossari ecologia. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Batxillerat
Ecosistemes (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 4 (Biologia i Geologia). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Batxillerat
Biosfera. El transit d'energia en els ecosistemes (2n ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Els éssers vius i el medi ambient (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. La dinàmica dels ecosistemes (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Ecologia (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
Diversitat biològica. La biodiversitat i la seva conservació. Castellà. ESO i Batxillerat
La destrucció de la biodiversitat. Pèrdua de biodiversitat. Català. ESO i Batxillerat
 
ECOLOGIA 2/3 (ELS PROBLEMES MEDIAMBIENTALS)
Aracné. Impacte de l'activitat humana. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Biosfera. L'acció humana en els ecosistemes (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Energia i ambient: allò que fa moure el món : Teoria i mapa conceptual per l'alumnat sobre la diversitat de les fonts d'energia i impactes sobre el medi ambient. ESO
Energia. Pràctica sobre els problemes de l'energia. Aulanet. Edu365. Informació i propostes de treball. Batxillerat
Impacte de l'home a la biosfera: La contaminació de l'aire, les aigües continentals i marines, alteració del medi geològic, la destrucció de la biodiversitat, l'explosió demogràfica, solucions globals. Teoria amb fotografies i bibliografia. ESO
Iniciació al vocabulari mediambiental: Iniciació sobre els conceptes fonamentals del medi ambient. Inclou termes relacionats amb les ciències naturals, economia, geografia, ètica, pedagogia i dret entre d'altres. ESO
Medi Ambient. Preguntes sobre la conservació de l'entorn natural. Primer i Segon d'ESO
El medi ambient i tu ESO i Batxillerat
Incineració. Visita a una planta d'incineració ESO
Canvi climàtic. Clima i impactes. Castellà. Inclou el text del protocol de Kioto. Batxillerat
Contaminació de l'atmosfera. En castellà. Conceptes bàsics en contaminació atmosfèrica. Batxillerat
Ús domèstic i industrial de l'aigua. Pàgina de l'aigua. Català. Continguts senzills pero completa. Inclou dades sobre consum domèstic i industrial. ESO i Batxillerat
Humanitat i Biosfera. Impacte del home a la biosfera. Català. Diversos apartats (sòls, aire, aigua) ESO i Batxillerat
Els residus i la neteja urbana (Barcelona). Producció i tipologia de residus. ESO i Batxillerat
L'aire que respirem. (Barcelona). Qualitat de l'aire. Control d'emissions i xarxa de vigilància de contaminació atmosfèrica. ESO i Batxillerat
Aire. Pràctica sobre els problemes de l'are. Aulanet. Edu365. Informació i propostes de treball. Batxillerat
L'aire (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
Ús d'energia. Consum d'energia. Energies netes i eficiència energètica. ESO i Batxillerat
Ús de l'aigua (Barcelona). Abastament, potabilització i consum d'aigua a Barcelona. Clavegueram i depuració. ESO i Batxillerat
Aigua. Pràctica sobre els problemes de l'aigua. Aulanet. Edu365. Informació i propostes de treball. Batxillerat
L'aigua (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
Contaminació acústica (Barcelona). El soroll urbà a Barcelona. Control i evolució del soroll a la ciutat de Barcelona. ESO i Batxillerat
Problemes mediambientals a Catalunya. ESO i Batxillerat
Els residus. Pràctica sobre el problema dels residus. Aulanet. Edu365. Informació i propostes de treball. Batxillerat
Sostenibilitat.Anglès. Recursos i sostenibilitat. Batxillerat
El forat d'ozó. Dades actuals sobre la situació. Castellà. ESO i Batxillerat
Medi ambient (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
WEBs relacionades amb temes de medi ambient. Amplia llista d'adreçes d'entitats i revistes. ESO i Batxillerat
WEBs relacionades amb temes d'ecologia. Amplia llista d'adreçes d'entitats i revistes. ESO i Batxillerat
Internatura. Portal de temes ambientals. Castellà. ESO i Batxillerat
 
ECOLOGIA 3/3 (DESCRIPCIÓ DE DETERMINATS ECOSISTEMES)
El mar, un ecosistema immens: Un repàs al concepte d'ecosistema, el biòtop marí, la biocenosi marina. Activitats Clic. Podeu descarregar el programa Clic 3.0 a la pàgina "Descàrrega i instal·lació de Clic 3.0" ESO i Batxillerat
Aracné. Catalunya a la Biosfera. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Mediterrània. Ecología del Mediterráneo. Castellà. Pàgina en construcció. De moment només funciona l'enllaç dels peixos. Batxillerat
La salud del mar mediterráneo. Batxillerat
Parcs Naturals de Catalunya. Protecció i educació mediambiental. Català. Descripció detallada de sis parcs naturals. A destacar les pàgines del Parc del Delta de l'Ebre i de la Zona Volcánica de la Garrotxa. ESO i Batxillerat
Parcs Naturals de tota Espanya (enciclonet). Protecció i educació ambiental. Castellà. Prèviament s'ha de demanar clau (pasword). ESO i Batxillerat
Bitantar. Viatge virtual a l'Antàrtida. Introducció a la tasca dels nostres investigadors a l'Antàtida. ESO i Batxillerat
Sant Vicenç dels Horts amb ulls de naturalista: Continguts basats en el llibre del mateix títol. Activitats, fotos d'animals i plantes, webs de suport i presentació. ESO
Marenostrum. Tot sobre el Mediterrani. ESO i Batxillerat
 
EVOLUCIÓ

Evolució: descobrint els orígens: Teoria i mapa conceptual per l'alumnat sobre l'origen de la vida, teoria i evolució i l'arbre genealògic de la vida. Batxillerat

Glossari evolució. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Batxillerat
Evolució dels éssers vius (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 4 (Biologia i Geologia). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Evolució (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Batxillerat
Biosfera. L'evolució. Origen de la vida (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
L'evolució biològica. Evolució. Castellà. Diferents apartats (precursors, selecció natural, neodarwinisme) Batxillerat
Evolutionibus. Evolució biològica ampliament explicada. Castellà. ESO i Batxillerat
Antropologia humana. Evolució. Castellà. Aspectes d'antropologia cultural i antropologia biològica. Batxillerat
Claus de l'evolució humana (Dr. Arsuaga). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
En busca de l'homo sapiens perdut. Des de l'inici de la Terra al Homo sapiens. Catellà. Batxillerat
Atapuerca viva. Continguts, noticies, audiovisuals i activitats. Castellà. Batxillerat
Atapuerca. Bressol de la humanitat. Continguts, videos, noticies i activitats. Castellà. Batxillerat
Sistema Terra. Introducció a l'evolució biològica i geològica. Continguts, activitats i avaluacions. Batxillerat
 
FISIOLOGIA (LES FUNCIONS DELS ÉSSERS VIUS)
Viu o no viu? WEB sobre les tres funcions vitals. Activitats d'aprenentatge i d'avaluació. ESO
Aracné. Els éssers vius. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Els éssers vius i l'energia (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Explora 2. Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
La nutrició (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 3 (Biologia i Geologia). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
La reproducció (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 2. Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. La Terra un planeta habitat. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Les funcions dels ésers vius. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. El manteniment de l'espècies (Reprodució). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Formes d'organització dels éssers vius (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
 
FONGS
Aracné. Fongs. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Les plantes i els fongs (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 1. Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Societat Catalana de Micologia. Informació general sobre els fongs i la societat. ESO i Batxillerat
La WEB dels bolets. Informació general. ESO i Batxillerat
 
GENÈTICA
Genètica el llenguatge de la vida: Teoria i mapa conceptual per l'alumnat sobre genètica classica i no mendeliana i enginyeria genètica. Batxillerat
Glossari genètica. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Batxillerat
Herència i genètica. (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Darwin 4 (4t ESO). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Genètica (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Batxillerat
Biosfera. Les lleis de l'herència. Genètica humana (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. La base de l'herència (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
Aula virtual de Biologia. Genètica molecular. Continguts, tests i exercicis. Castellà. Batxillerat
Genètica humana: Comences a treballar en un centre de genètica i has de fer una reunió amb parelles per oferir consell genètic a parelles que volen tenir fills. Activitat WebQuest. ESO
Glossari de genètica molecular: Recull de definicions. Batxillerat
Introducció a la Genètica: Història, herència del sexe, herència dels caràcters, mitosi, meiosi, enginyeria genètica i glossari. Teoria amb esquemes i dibuixos. ESO i Batxillerat
L’enginyeria genètica i transgènics: Explicacions dels principals temes en quest camp. Aplicacions, etiquetatge, repercussions, alternatives, conclusions, transgènics, aliments, comercialització, metodologia i bibliografia. Batxillerat
Mosques: Experiment de genètica amb mosques del Vinagre. Descripció morfològica, cicle biològic, materials necessaris, protocol de treball i dades dels resultats. Batxillerat
Herència i genètica. Els mecanismes de la herència. Castellà. Optimitzada per a Explorer 6.0. Batxillerat
Biotecnologia. La biotecnologia al món actual. Castellà. Optimitzada per a Explorer 6.0. Batxillerat
Aliments transgenics. Respostes a moltes preguntes sobre aquest tema. Batxillerat
Genètica i bioètica (Dr. Lacadena). Els principals articles sobre aquest tema. Castellà. Batxillerat
Enyingeria genètica. Els riscos. Castellà. Batxillerat
 
IMMUNOLOGIA
Biosfera. Immunologia (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
Immunologia (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Batxillerat
 
INVESTIGADORS
Biografies breus. Anglès. ESO i Batxillerat
Zoologia (enciclonet). Molts continguts de zoologia (incloses biografies d'especialistes) . Castellà. Prèviament s'ha de demanar clau (pasword). ESO i Batxillerat
 

MICROBIOLOGIA

Microorganismes i malalties infeccioses: Proposta de programa amb enllaços a definicions, materials complementaris, glossaris, dibuixos, esquemes, activitats, exercicis i altres.
De cienciesnaturals.com ESO i Batxillerat
Aracné. Moneres. Protoctistes i fongs. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Glossari microorganismes. Aulanet. Edu365. Només continguts. Català. Batxillerat
Biosfera. Microbiologia. Els microorganismes (2n Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
Microbiologia. Descripció del diferents tipus de microbis. Castellà. ESO i Batxillerat
Curs de microbiologia Dr. E. Iañez Universitat Granada. Curs a nivell universitari.
 
PROTOCTISTES (PROTOZOUS I ALGUES)
Aracné. Protoctistes i Fongs. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
 
SALUD I MALALTIES
Biosfera. Salut i malalties (3r ESO) Nutrició i salut (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biologia humana (cienciesnaturals.com). Continguts, activitats, exàmens i enllaços. Batxillerat
Trofos: La dieta equilibrada, requeriments nutritius, la composició dels aliments, receptari i Snack: aplicació per valorar la nostra dieta respecte als nostres requeriments.
ESO i Batxillerat
Anorèxia i bulímia nervioses: Guia per a educadors i educadores en la prevenció de trastorns del comportament alimentari. ESO
Catàleg de Recursos d'Educació per a la Salut: Material per a la incorporació de l'educació per a la satlut. Del Programa Educacio per a la Salut a Escola - PESE. ESO
Actuacions en situacions d'emergència. Fitxes: Contenen diverses recomanacions davant de problemes de salut i situacions d’emergència a l’escola (aftes, conjuntivitis, cops, polls, caigudes, cremades, diarrea, febre, hemorragia, intoxicació per via oral, mal de cap i vòmits. ESO
Microorganismes i malalties infeccioses: Proposta de programa amb enllaços a definicions, materials complementaris, glossaris, dibuixos, esquemes, activitats, exercicis i altres.
De cienciesnaturals.com ESO i Batxillerat
Medicina: viure més i millor: Teoria i mapa conceptual per l'alumnat sobre bacteris i antibiòtics, transplantaments i pròtesis, hormones, reproducció i anticonceptius. Batxillerat
Edu365.Salut. Educació per a la salut. Les principals malalties. Alimentació. Sexualitat. Tabac. Alcohol. Drogues. Exercici físic. ESO i Batxillerat
Els efectes de l'alcohol. Simulador amb EXCEL. Castellà. Ed. Santillana. ESO
Fes-te la teva pròpia dieta. Simulador amb EXCEL. Castellà. Ed. Santillana. ESO
Dietètica. Aprendre a mengar. ESO
NutriWeb. Nutrició i dietètica. Castellà.
Alimentació i nutrició. Nutrició i dietètica. Continguts i activitats interactives. Castellà. ESO
La nutrició humana. Continguts i activitats interactives. Castellà. ESO
Nutrició i salut (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
Medicina (enciclonet). Molts continguts de malalties, anatomia, metges i vocabulari. Castellà. Prèviament s'ha de demanar clau (pasword). ESO i Batxillerat
La SIDA. Explicacions sobre les conseqüències d'aquesta malaltia. ESO i Batxillerat.
 
ZOOLOGIA
Classifica!: Les claus dicotòmiques. Miniunitat didàctica de l'EDU365. ESO
Aracné. La classificació dels éssers vius. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Els animals (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Explora 1. Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Classificació dels éssers vius. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Classificació dels organismes (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
Aracné. Animals invertebrats i animals vertebrats. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Biosfera. El regne animal (1r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. El regne animal (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
Zoologia. Activitats per aprendre zoologia. ESO i Batxillerat
La papallona: procés de formació. Animació en Flash. Castellà. Ed. Santillana. ESO
Els animals vertebrats. Animació en Flash. Castellà. Ed. Santillana. ESO
La pàgina dels invertebrats. Continguts i exercicis d'autoavaluació. Castellà ESO i Batxillerat
Tresors de la Natura: Continguts sobre natura i naturalisme complement de l'exposició que es va fer al Museu de Zoologia. Inclou un taller sobre les abelles, un petit glossari, referències de personatges relacionats i una bibliografia entre d'altres materials. ESO i Batxillerat
Quiz Natura: Test avaluatiu sobre la web 'Tresors de la Natura'. Astres, minerals, orígens, plantes, animals en perill. ESO i Batxillerat
Fauna ibèrica. Informació sobre vertebrats que es troben a la península. Castellà. ESO i Batxillerat
Fauna mediterrània. Vertebrats i invertebrats mediterranis. Castellà. Pàgina en construcció. De moment només funciona l'enllaç dels peixos.ESO i Batxillerat
Fitxes d'animals. Fitxes amb el nom científic i la distribució dels animals del Zoo de Barcelona. ESO
Parlem d'insectes. Audiovisual sobre els insectes. ESO
Animals (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
Zoologia (damisela). Col·lecció de fitxes d'animals. Castellà. ESO.
Zoologia (enciclonet). Molts continguts de zoologia (incloses biografies d'especialistes) . Castellà. Prèviament s'ha de demanar clau (pasword). ESO i Batxillerat
El porc senglar. Introducció al porc senglar. ESO.
WEBs relacionades amb temes de zoologia. Amplia llista d'adreçes d'entitats i revistes. ESO i Batxillerat
 
2. GEOLOGIA
WEBS AMB MOLTS TEMES DIFERENTS DE GEOLOGIA
Aracné. Un racó de l'Univers. Molts continguts de Geologia amb activitats d'aprenentatge, audiovisuals i propostes d'activitats a realitzar. ESO i Batxillerat
La Terra en el Univers (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 1. Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços sobre tots els temes de Biologia. Castellà. ESO i Batxillerat
Ciènciesnaturals.com. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços sobre alguns temes de CTMA. ESO i Batxillerat
Webstionaris de ciències de la naturalesa. Geologia. Activitats d'avaluació amb autocorrecció. Primer i segon curs d'ESO
Edu365.ESO.Ciències de la naturalesa. Molts temes de Geologia. Tots ells apareixen tambéa l'apartat corresponent. ESO i Batxillerat
Santillana (Indexnet. Secundaria. Biologia y Geologia). Molts temes de Geologia. Tots ells apareixen també a l'apartat corresponent. En "Monográficos" fitxes de treball sobre desastres naturals (huracans, terratrèmols, erupcions, etc.) i en "Banco de imágenes" dibuixos sobre geodinàmica. Enllaços amb altres WEBS. ESO i Batxillerat
Librosvivos.net (SM). Ciències naturals. Llibres electrònics amb animacions, lectures, videos a descarregar, activitats d'autoavaluació i enllaços. Castellà. ESO
Imatges de la Terra. Imatges de la Terra des de l'espai i altres informacions. En anglès. ESO i Batxillerat
Imatges del Meteosat. Imatges de les últimes 24 hores. ESO i Batxillerat
BioXeo. Molts continguts, activitats i enllaços sobre tota la Geologia. Castellà i gallec. Batxillerat
WEBS. Classificades per temes. Recomanades a ciènciesnaturals.com ESO i Batxillerat
 
ASTRONOMIA
Aracné. Univers. Sistema Solar. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
La Terra a l'Univers (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 1. Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Univers i Sistema Solar. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. La Terra en el Univers (4t d'ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
SPAAIS didàctica de l'Astronomia: Hi ha material sobre cometes i meteors, cosmologia, satèl·lits, estrelles, constel·lacions i història de l'Astronomia. Grup per a la formació de docents i monitors d'esplai i temps lliure mitjançant cursets i l'elaboració de material didàctic. També publiquen el butlletí SPAAIS. ESO i Batxillerat
Cartes du Ciel: Atles del cel amb unes 9000 estrelles ampliable adquirint nous catàlegs. De Softcatalà. ESO i Batxillerat
Descobrim l'Univers: Enllaços d'astronomia i fotografies interessants. Materials per al crèdit variable tipificat. De CiènciesNaturals.com. ESO i Batxillerat
Geosfera. Introducció a la Terra a l'espai i al Sistema Solar. Molt complert. ESO i Batxillerat
Astronomia. ESO i Batxillerat
Hiparco. Revista d'astronomia. Exercicis interactius. ESO i Batxillerat
Sistema Solar Bàsic. Tot sobre el Sistema Solar. ESO i Batxillerat
Sistema Solar. ESO i Batxillerat
Aurores. Video ESO i Batxillerat
Rotació de la Terra. Video ESO i Batxillerat
WEBs relacionades amb temes d'astronomia. Amplia llista d'adreçes d'entitats i revistes. ESO i Batxillerat
Transit de Venus. Inclou llista d'observatoris astronòmics d'Espanya. ESO i Batxillerat
NASA (castellà) . Web on es pot trobar informació sobre exploracions espacials. Castellà. ESO i Batxillerat
Univers. Sistema Solar. Terra (P. Guzman). Continguts. Activitats. Enllaços. Casetllà. ESO i Batxillerat
 
CTMA I RISCOS GEOLÒGICS
Ciències de la Terra i del medi ambient: Programació de l'assignatura, cada tema te apunts amb esquemes, lectures i enllaços. Batxillerat
Ciències de la Terra i del medi ambient: Proposta de programa amb enllaços a definicions, materials complementaris, glossaris, dibuixos, esquemes, activitats, exercicis i altres. De Ciències Naturals.com.Batxillerat
Simulacions en CTMA. Aulanet. Edu365. Animacions amb Flash de models sobre energia, atmosfera, proveïment d'aigua, riscos hidrològics i demografia. Batxillerat
Seguiment d'huracans. Anglès. Accés a imatges per satèl.lit . Seguiment d'huracans en formació. Batxillerat
Informació sísmica de Catalunya. Portal en català que informa de l'activitat sísmica de Catalunya. Batxillerat
Desastres naturales. Huracanes. Terremotos. Inundaciones. Erupciones volcánicas. Tsunamis. Ed. Santillana ESO i Batxillerat
Terratrèmols. Simulació d'un terratrèmol. Anglès. Batxillerat
Hidratació d'argiles. Argiles i aigua. Castellà. Explica l'adsorció i el CIC. Batxillerat
Destrucció del sòl. Impactes i sòls. Català.. Batxillerat
Ús i impacte ambiental dels recursos minerals. Batxillerat
 
GEODINÀMICA EXTERNA
Aracné. L'atmosfera . Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
L'atmosfera (A. López). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Batxillerat
Biosfera. L'atmosfera. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
L'atmosfera (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
Aracné. Mars i oceans. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Biosfera. La hidrosfera. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
L'aigua (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
Processos geològics terrestres(librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 2. Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. L'energia externa del planeta. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. L'energia interna del planeta. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. El modelat del paisatge (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Cartografia oceànica. Mapes dels oceans i fons oceànics. Castellà. Batxillerat
Marees. Anglès. Què causa les marees? Batxillerat
Aracné. Erosió, transport i sedimentació. Sòls. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
La dinàmica superficial del planeta. Geodinàmica externa. Activitat d'aprenentatge i d'avaluació. 3r i 4t d'ESO
Erosió. Glossari d'agents geològics externs. Català. Erosió Batxillerat
Glaciares. Introducció al glaciarisme, Castellà. ESO i Batxillerat
Erosió fluvial. Explicació sobre els galachos de Julisbol. Castellà. Batxillerat
 
GEODINÀMICA INTERNA
Aracné. El planeta Terra. Estructura interna. Tectònica de plaques. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
El interior terrestre (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Darwin 4 (4t ESO). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Processos geològics terrestres(librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 2. Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Tectònica de plaques (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 4 (Biologia i Geologia). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. L'escorça terrestre. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. L'energia interna del planeta. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Els canvis en el medi natural. Tectònica de plaques. Plecs i Falles (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Estructura interna de la Terra (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
Els Volcans: Descripció dels volcans i la seva classificació, construcció d'una maqueta i exemples d'altres maquetes ESO
Volcans. Català. Pàgina premiada al Primer Concurs de Webs de Ciència. ESO i Batxillerat
Les Plaques tectòniques: Aplicació animada que reconstrueix el moviment tectònic de les plaques terrestres. Cal descarregar i instalar el programa. ESO i Batxillerat
La dinàmica superficial del planeta. Plecs, Falles i Tectònica de plaques. Activitat d'aprenentatge i d'avaluació. 3r i 4t d'ESO
Tectònica de plaques. En anglès. Batxillerat
Sismologia. Anglès. Sismologia. Batxillerat
Que fer en cas de terratrèmols? Unitat de registre sísmic d'Alacant. Batxillerat
 
GEOLOGIA LOCAL (CATALUNYA, MALLORCA, ESPANYA, ETC.)
Formació de Catalunya: La constitució geològica i relleu de Catalunya. També conté nocions generals de l'origen i estructura de la terra, formació dels continents, del relleu, les eres geològiques, els moviments tectònics i els tipus de roques. Amb activitats i materials complementaris. ". ESO i Batxillerat
Geologia de Catalunya: El relleu, història geològica de Catalunya, els materials, recursos geològics, taula dels temps geològics i bibliografia. Treball de recerca. ". ESO i Batxillerat
Geologia de Mallorca en Imatges: Continguts per tenir una visió dels materials rocosos que es troben a Mallorca, l'edat en que es formaren i la dinàmica dels processos geològics que els formaren. Geologia de Mallorca, processos geològics, materials, estructures, fòssils, geologia aplicada i bibliografia. ESO i Batxillerat
Georacó: Itineraris geològics a diversos indrets de Catalunya. Contexte, estratigrafia, tectònica, itinerari i mapa. . ESO i Batxillerat
Serveis pedagògics al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: Unitats de programació: material fonamentalment de ciències naturals i socials i activitats d’aula i de camp. També amb una guia del vulcanisme. ESO i Batxillerat
 
MINERALOGIA I PETROLOGIA
Aracné. La litosfera (Tipus de roques). Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
Minerals i roques (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 1. Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
L'origen de les roques (librosvivos.net. SM). A Ciències de la naturalesa. Ecosfera 3 (Biologia i Geologia). Animacions, activitats d'autoavaluació, videos a descarregar (en "alumnes") i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Els material de l'escorça (1r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Minerals i Roques (3r ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Biosfera. Cristal·lització i ambients petrogenètics. Els processos petrogenètics. (1r Batxillerat). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. Batxillerat
Projecte Mineràlia: Guia d'identificació dels minerals, amb descripció, fotografies i localització. ESO i Batxillerat
Minerals. Informació sobre 17 minerals, moltes activitats i avaluació. ESO
Atlas de minerals. Anglès. Fotos de minerals ordenats alfabèticament. Batxillerat
Minerals a la carta. Audiovisuals sobre minerals. Activitas interactives. Castellà. ESO i Batxillerat
 
METEOROLOGIA I CLIMES
Aracné. Climes. Activitats d'aprenentatge amb audiovisuals. ESO i Batxillerat
El clima (P. Guzman). Castellà. Batxillerat
Servei de meteorologia de Catalunya. Meteorologia. Català. Pronòstics i radiosondatges. Batxillerat
El Niño. Anglès. Molt completa. Fotografies i animacions Batxillerat
Introducció a la meteorologia. Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. ESO
WEBs relacionades amb temes de meteorologia. Llista d'adreçes d'entitats i revistes. ESO i Batxillerat
 
PALEONTOLOGIA
Biosfera. La Terra, un planeta en continu canvi (4t ESO). Continguts, activitats, avaluacions i enllaços. Castellà. ESO
Paleontologia. Castellà. Guia de fòssils ordenats tant cronològicament com alfabèticament. Batxillerat
Els dinosauris de la Rioja. ESO i Batxillerat
3. ENTITATS I ASSOCIACIONS
 
AEIC. Associació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya
AEPECT. Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
APFQC. Associació de professors de Física i Química de Catalunya
APTC. Associació de professors de Tecnologia de Catalunya
BIOLOGIA.ORG. El portal de la biologia i la salut
CBC. Col·legi de Biòlegs de Catalunya
CDLCAT. Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya
CGC. Col·legi Oficial de Geòlegs a Catalunya
COB. Colegio Oficial de Biólogos
CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA. WEB del Departament d'Educació
GREENPEACE. Greenpeace Espanya.
ECA. Ecologistes en acció
MUSEUS.WEB sobre museus de Catalunya
MUSEUS D'HISTÒRIA NATURAL EN EL MÓN. Ed. Santillana.
SPCN. Seminari Permanent de Ciències Naturals