BIBLIOGRAFIA
  • CÀRCEL, E. et al.: El treball perprojectes. Una metodologia que afavoreix la comunicació. Servei d'Ensenyament del Català. Generalitat de Catalunya. (material didàctic lliurat en els seminaris d'assessorament didàctic de la llengua catalana del SEDEC). 1995.
  • CÀRCEL, E. et al.: La llengua, eina dels projectes. Activitats de comprensió i expressió. Servei d'Ensenyament del Català. Generalitat de Catalunya. (material didàctic lliurat en els seminaris d'assessorament didàctic de la llengua catalana del SEDEC). 1995.
  • CASSANY, D. et al.: Ensenyar llengua. Editorial Graó. Col·lecció El llapis. Barcelona. 1993.
  • LACASA, P. et al.: Lenguaje integrado: ¿simple pràctica, un método o una filosofia?. Comunicación y lenguaje, 25, (9-29). 1995.
Tornar a la pàgina principal