Com entenem el treball per projectes
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

Bibliografia
Altres webs d'interčs
Experičncies de les escoles
Experičncies sobre els projectes

 El contingut d'aquestes pàgines està basat en una conferència de l'Ester Càrcel, assessora del Servei d'Ensenyament del Català.

S'ha optat per l'ús del gènere masculí com a genèric per no carregar  el text innecessàriament.
Pàgina elaborada per Anna Maria Merlo                                                           Darrera actualització: juny de 2001