1. Com entenem el treball per projectes
Com entenem el treball per projectes
Referents psicopedagňgics: Contingut
Referents psicopedagňgics: Aprenentatge
Referents psicopedagňgics: Ensenyament
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

 
 
El mestre, quan decideix incorporar a la seva pràctica docent aquesta opció metodològica, té unes idees implícites que l’avalen; parteix d’’uns referents psicopedagògics que són la base del seu pensament i que giren al voltant de cada un dels eixos que intervenen en una situació d’ensenyament- aprenentatge: Contingut, aprenentatge i  ensenyament.
Tornar a la pàgina principal