CONTINGUT
Com entenem el treball per projectes
Referents psicopedagògics: Contingut
Referents psicopedagògics: Aprenentatge
Referents psicopedagògics: Ensenyament
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat
S'entén el treball per projectes com una opció metodològica que permet organitzar les situacions d’ensenyament-aprenentatge des d’una perspectiva globalitzadorai relacional.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La globalització no s'ha d'entendre com un sumatori de matèries, sinó que pensem que globalitzar implica cercar l’estructura cognoscitiva del contingut (significativitat lògica i significativitat psicològica) per facilitar que els alumnes estableixin relacions entre els coneixements i la nova informació.

La relació entre les diferents disciplines l’estableix el propi projecte.

Resoldre els problemes que es van generant al llarg del desplegament del projecte convida a endinsar-se en el contingut de les diferents àrees curriculars.

Tornar a la pàgina principal