ENSENYAMENT
Com entenem el treball per projectes
Referents psicopedagògics: Contingut
Referents psicopedagògics: Aprenentatge
Referents psicopedagògics: Ensenyament
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copsem que l’alumne és el nucli de tot el procés d’ensenyament- aprenentatge, Però aquest procés, qui el controla?

És en aquest sentit que parlarem del tercer eix: L'Ensenyament.
El mestre ha d’actuar com a mediador entre el contingut susceptible de ser après i l’aprenent. L’ensenyant, lluny de ser un transmissor, ha d’adoptar el paper d’organitzador de l’entorn per tal d’ajustar, guiar, dirigir i/o facilitar el procés d’aprenentatge dels alumnes.
El mestre també ha de ser un creador de contextos significatius i comunicatius que permetin diàlegs constructius, negociació de significats i pluralitat d’interaccions.

És molt important que es provoquin situacions d’aprenentatge d'ús i funcionals que fomentin l’aprenentatge cooperatiu.
Els alumnes han d’estar vinculats per un mateix objectiu on la base del treball és la col·laboració i l’ajuda entre ells.
Tot aquest plantejament passa per l’actitud reflexiva i investigadora del mestre.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tornar a la pàgina principal