2. La relació entre llengua i projectes
Com entenem el treball per projectes
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

 
 
Existeix una relació intrínseca entre llengua i projectes. La llengua esdevé l’eix vertebrador de tot el procés en el desplegament dels projectes, alhora que treballar per projectes afavoreix el desenvolupament de les habilitats lingüístiques.

En contrastar paral·lelament les característiques que tenen les activitats d'ensenyament-aprenentatge que genera el treball per projectes i les implicacions existents en l'aprenentatge de la llengua, constatem que el treball per projectes és per excel·lència un context d'aprenentatge per aprendre llengua.

Tornar a la pàgina principal