A. La llengua, eina dels projectes
Com entenem el treball per projectes
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Fases del projecte: Elecció
Fases del projecte: Planificació
Fases del projecte: Desenvolupament
Fases del projecte: Avaluació
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

 
 

 

En el desplegament del projecte es generen diversitat de situacions que impliquen la resolució de problemes: argumentar i consensuar el tema de treball, definir el projecte, activar els coneixements previs, elaborar l’índex, planificar, apropiar-se de la informació..., on necessàriament el llenguatge es converteix en un instrument d’aprenentatge. Podem afirmar que la llengua és l’eina dels projectes.
Aquestes situacions es creen en les diferents fases del desplegament del projecte que podríem resumir en quatre: elecció, planificació, accions i avaluació. 

Tornar a la pàgina principal