SEGONA FASE:
PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
Com entenem el treball per projectes
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Fases del projecte: Elecció
Fases del projecte: Planificació
Fases del projecte: Desenvolupament
Fases del projecte: Avaluació
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tornar a la pàgina principal
LA LLENGUA ÉS L’EINA PER:
 
Recerca creativa d’accions
Avaluar la viabilitat de les accions
Exposar accions, valorar les accions en funció de criteris que es considerin pertinents
 
Decidir accions
Dissenyar el pla d’acció
 Seleccionar les accions que es duran a terme, posar-se d’acord, organitzar-se, concretar les fonts d’informació i estratègies, distribuir tasques.