TERCERA FASE:
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
Com entenem el treball per projectes
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Fases del projecte: Elecció
Fases del projecte: Planificació
Fases del projecte: Desenvolupament
Fases del projecte: Avaluació
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA LLENGUA ÉS L’EINA PER:
 
Abordar informació
Identificar la informació desitjada, triar fonts d’informació, extreure informació, debatre informacions que plantegen conflictes.
 
Organitzar i apropiar-se de la informació
Establir relacions entre les informacions, relacionar la nova informació amb els coneixements previs, compartir els nous significats, utilitzar mecanismes per aclarir dubtes, deixar constància escrita  d’allò que fem o aprenem
Difusió de la informació
Exposar de manera clara els coneixements, manifestar dubtes o qüestions, trobar respostes adequades a possibles preguntes
Regulació
Constatar que es va complint el pla d’acció
Tornar a la pàgina principal