QUARTA FASE:
AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Com entenem el treball per projectes
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Fases del projecte: Elecció
Fases del projecte: Planificació
Fases del projecte: Desenvolupament
Fases del projecte: Avaluació
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA LLENGUA ÉS L’EINA PER:
 
Avaluació de l’aprenentatge
En començar el projecte
Al final del projecte
Comparar els coneixements previs amb el que hem aprés
 
Avaluació del procés
Analitzar com ha anat el desenvolupament del projecte i extreure’n conclusions
Avaluació del producte
Valorar els materials elaborats
Tornar a la pàgina principal