A partir del curs 2005-06 tots els CEIP, IES i CPEE disposen com a mínim d'una càmera de fotografia digital i una càmera de vídeo digital. La càmera és, doncs, un recurs educatiu més per facilitar l'accés dels alumnes als continguts de les àrees curriculars.

Quines capacitats tècniques ofereix la càmera de vídeo digital?

 • Es pot enregistrar vídeo digital d'alta qualitat en la cinta Mini-DV.
 • Es pot enregistrar vídeo digital de baixa qualitat en la tarja de memòria.
 • Es poden enregistrar fotografies a baixa resolució.
 • Probablement sigui el millor aparell d'enregistrament de so de què disposeu al centre.
 • Es pot utilitzar per digitalitzar senyal de vídeo procedent d'altres càmeres o magnetoscopis analògics.
 • És una eina ideal pel treball amb circuït tancat

El senyal de vídeo digital provinent d'una cinta s'ha de codificar en un fitxer de vídeo digital (*.avi, *.mpg, *.rm, *.mov, wmv...). Si prové d'una tarja de memòria, ja està codificat en format *.mpg.

Un fitxer de vídeo digital pot estar realitzat a partir d'un o més d'un dels elements següents:

 • un senyal de vídeo digital, provinent d'una cinta de la càmera digital o d'una tarja de memòria.
 • de fotografies digitals, provinents, per exemple, de la tarja de memòria de la càmera o d'una càmera de fotografiar digital.
 • d'imatges digitalitzades, per exemple, amb un escàner
 • d'imatges provinents de bancs d'imatges o d'Internet
 • d'una banda sonora, com per exemple el so original del vídeo o una melodia externa
 • d'alguns efectes (títols, transicions entre imatges...)

Cal connectar la càmera de vídeo a l'ordinador per tal de fer la transferència de dades.

La connexió entre la càmera de vídeo i l'ordinador es realitza a través de:

 • Port DV (càmera)-Port firewire (ordinador), pel senyal de vídeo d'alta qualitat provinent de la cinta mini-DV.
 • Port USB (càmera)-Port USB (ordinador), pel senyal de vídeo i les imatges provinents de la tarja de memòria.

El fitxer de vídeo digital es realitza amb un programari específic: Pinnacle Studio, per exemple. Exemples de vídeos realitzats en centres


VIDXTEC

DV31. FEM VÍDEO AMB L'ORDINADOR

DV32. FORMATS DE VÍDEO DIGITAL

PRESENTACIONS FOTOGRÀFIQUES I PRODUCCIONS AUDIOVISUALS. JORNADA TÈCNICA

MIREM VÍDEO AMB L'ORDINADOR. JORNADA TÈCNICA

MULTIMEDIA I TECNOLOGIA

VÍDEO I FOTO

TEST MULTIMÈDIA

CONSELLS D'ENREGISTRAMENT EN VÍDEO. PARLEM DEL NOSTRE ENTORN

UNA PRESENTACIÓ DE DIAPOSITIVES AMB STUDIO

 
Exemples de vídeos realitzats en centres
   

Fem una animació amb vídeo
Àrea: interdisciplinar; NEE
Font: fotografies digitals/sonoritzat
Tècnica: animació d'imatges fixes
Codificació: Real Media
Publicació: web streaming

Sònia Clara. CEE Font de l'Abella

Els nostres oficis
Àrees: Llengua, coneixement del medi social.
Font: fotografies digitals/sonorització
Tècnica: presentació de diapositives amb vídeo
Codificació: Windows Media
Publicació: fitxer de vídeo digital

Pere Salvatella i Miquel Moya. CEIP Vilademany/CEIP Sant Serni


Tots iguals, tots diferents
Àrea: educació en la diversitat
Font: senyal de vídeo
Tècnica: presentació
Codificació: Real Media
Publicació: server streaming

Càndid Miró. ZER Tramuntana

El funcionament dels pulmons
Àrea: ciències de la naturalesa
Font: senyal de vídeo/sonoritzat
Tècnica: descripció de procediments
Codificació: Real Media
Publicació: fitxer de vídeo digital

Eugènia Casellas. CEIP Eiximenis


Els nens diem: Pau!
Àrea: educació per la pau
Font: senyal de vídeo/sonoritzat
Tècnica: presentació
Codificació: Real Media
Publicació: WEB streaming

Marisol Roca. CEE Dr Suriñach

Una altra cosa
Àrees: llengua, educació en la diversitat
Font: imatge digitalitzada i so digitalitzat
Tècnica: presentació de diapositives amb vídeo
Codificació: Real Media
Publicació: server streaming

Càndid Miró. ZER Tramuntana


Sabaters
Àrea: ciències de la naturalesa
Font: senyal de vídeo
Tècnica: enregistrament de la natura
Codificació: Real Media
Publicació: WEB streaming

inTernet, un recurs compartit

Natura en directe
Àrea: ciències de la naturalesa
Font: senyal de vídeo
Tècnica: documental a partir d'enregistraments de la natura
Codificació: Real Media
Publicació: server streaming

Ricard Teixidor. CEIP El Pla


A trip to London
Àrea: Anglès
Font: fotografies
Tècnica: Powerpoint convertit a vídeo digital
Codificació: Windows Media
Publicació: WEB streaming

IES Vallvera

El castell del Montgrí
Àrea: Coneixement del medi social
Font: fotografies
Tècnica: presentació de diapositives
Codificació: Real Media
Publicació: WEB streaming

L'indret del mes