MUSEU


Testa d'Afrodita i tors de Venus


Restes d'imatges de deesses de l'amor, relacionades amb cases on trobaven gust els navegants, que només podien baixar en ports on trobessin una bona acollida, per la qual cosa romanien molt de temps embarcats. Els grecs d'Empúries eren foceus. Els foceus van continuar els viatges dels fenicis, que venien navegant fins a les costes occidentals de la Mediterrània a comprar metalls i a vendre objectes de luxe. O a bescambiar-los. En realitat, no devien provenir de l'orient de la Mediterrània, sinó de Marsella, aleshores dita Massalia, que era una base comercial que havien fundat a Occident. La navegació devia seguir la costa fins a les zones metal.líferes i mineres del sud de la Península Ibèrica. Al darrera de la testa podem veure el dibuix imaginat d'un edifici, temple o stoa, és a dir, lloc omercial porticat. Aquest edifici podia tenir un pis al damunt.


Fes clic per tornar.