MUSEUEmblemes de mosaics romans
Testa d’Afrodita i tors de Venus
Ceràmica grega, de figures roges
Peus de divinitat grega
Utensilis de bronze
Tresor de denaris ocultat al segle I a. C.
Armes de bronze
Atuells de ceràmica grega, de figures negres
Restes tardanes trobades a Empúries
Interior del museu d’Empúries (1)
Instruments domèstics d’os i de bronze
Maqueta de la muralla
Fris arcaic de les esfinxs trobat a Sant Martí d’Empúries
Interior del museu d’Empúries (2)
Instruments diversos de fang i bronze, alguns de connotacions fàl·liques
Àmfora i àncora propis del transport naval
Togat romà
Àmfora romana
Imatge del déu Asclepios (Esculapi)
Fragments escultòrics

Qualsevol comentari sobre aquest programa o sobre la seva adquisició el podeu fer enviant un missatge electrònic al professor Amadeu Reverter i Castellà, areverte@pie.xtec.es


Fes clic al botó per anar a la pàgina principal.