MUSEU


Fragments escultòrics


Fragments de tèsseres en forma quasi de pelta (com una gran lletra D majúscula) en què hi ha representació de caps humans més o menys estrafets i d'animals.


Fes clic per tornar.