EMPÚRIES


Aquest programa ha estat realitzat durant el curs 1994-95 pels alumnes de l’EATP Informàtica-Multimèdia de 3r. de BUP de l'I.B. Bellvitge, sota la direcció del professor Amadeu Reverter.


Realitzat en format CD-ROM, és una aproximació multimèdia al recinte monumental d’Empúries. Consta de 50 fotografies a pantalla completa amb peus de foto explicatius i de 27 vídeos amb el corresponent text en pantalla. En aquesta versió reduïda hem obviat els fitxers de vídeo.

El programa està dividit en tres apartats, i en cadascun d’ells podem trobar fotografies i vídeos que hi fan referència.

  1. La Polis grega.
  2. La ciutat romana.
  3. El museu.
Voldria agrair especialment a la professora catedràtica de Llatí de l'Institut de Batxillerat de Bellvitge, Immaculada Pausas i Ubach, tot el treball que ha realitzat perquè aquest projecte fructifiqués, i molt especialment per totes les explicacions de les fotografies ressenyades en aquesta versió WEB del programa.
Qualsevol comentari sobre aquest programa o sobre la seva adquisició el podeu fer enviant un missatge electrònic al professor Amadeu Reverter i Castellà, areverte@pie.xtec.es