L’edat mitjana

Una WebQuest per a (4t d’ESO)

Dissenyada per

Àngels Rodríguez

Introducció | Tasca | Procés | Avaluació | Conclusió | Crèdits | Guia didàctica


Introducció

Començarem a treballar la literatura de la nostra llengua des de l’època medieval. L’edat mitjana  representa moments d’incertesa política, d’inseguretat, de senyors feudals que imposaven les seves lleis i dels pobles que comencen a crear-se una identitat nacional i una llengua. Són les bases de la nostra societat actual.

La literatura és imaginar, i per treballar la literatura imaginareu. Sereu periodistes interessants en l’edat mitjana i heu decidit crear una revista (gaseta) literària especialitzada en literatura medieval. Per difondre la vostra passió per la literatura medieval a tots aquells que no la coneixen prou, cal que poseu totes les vostres forces.

Editareu el primer número amb uns continguts molt especials. Ànims!

 Tasca

Creareu una revista (GASETA) literària sobre l’edat mitjana literària. La revista ha de contenir:

-         Una notícia sobre la situació política i social de l’edat mitjana als territoris catalans

-         Una entrevista a un autor important: Ausiàs Marc (imaginària, evidentment)

-         Una sopa de lletres/ mots encreuats sobre la literatura medieval

-         Un editorial : Ramon LLull

-         Guia de viatges literaris: Grècia, Anglaterra, Sud de França ...

-         Consells d’amor: les novel·les de cavalleries i les novel·les cavalleresques. Curial i Güelfa. Tirant lo Blanch

-         Societat: Los amors dels trobadors.

-         Recordeu que tota revista a més dels continguts escrits té una portada, un índex, publicitat i fotos que reforcen la informació.

Els recursos que podreu consultar són:

-         Les adreces electròniques especificades més avall

-         Tres models de “butlletins” de Microsoft que us poden servir com a plantilles per crear el vostre diari.

-         Scribus (programa per a editar la revista)

 Procés

 

1.    Fareu grups de 5 persones.

2.    Cada persona del grup seguirà un rol que decidireu entre tots.

a.     Periodista: s’encarrega d’estructurar els textos per ser publicats d’acord amb l’estructura dels textos periodístics

b.    L’assessor literari: ha de ser l’expert que assessori en l’exactitud de la terminologia emprada. Ha de garantir que apareguin els conceptes literaris d’una manera clara i entenedora.

c.     El maquetador/dissenyador: és qui s’encarrega del disseny de la revista, les fotos i l’ortografia

d.    El documentalista: s’encarrega de buscar les millors pàgines per cada informació.

e.    Els grups de 6 persones: un dels components ha d'ajudar al periodista i al documentalista en la seva tasca.

sessió

Tasques

Què heu de fer?

1

·         Presentació de l’activitat

·         Formació dels grups de 5 persones

·         Repartiment de tasques entre els membres del grup

·         Inici de l’activitat: nom de la gaseta literària

 

 

 1. Repartiment dels articles que s’han d’elaborar. Cada persona s’encarrega d’una part del treball.
 2. Recordeu-vos de buscar un nom adient per la vostra revista literària medieval.
 3. Quina publicitat fareu relacionada amb la revista?

2

·         Nom de la gaseta literària

·         Recerca de la informació necessària per elaborar els articles (documentació).

·         Inici de la redacció de les tasques

·         Dubtes

 1. Per la redacció dels articles, s’ha de buscar la informació en els enllaços seleccionats.
 2. S’ha de llegir la informació.
 3. S’ha de resumir i destacar les dades més importants.
 4. S’ha de redactar l’article (no copia, sinó redacció)

3

·         Tasques de redacció

·         Revisió dels conceptes medievals als articles

·         Omplir graella autoavaluació (al moodle, unitat 2)

·         Presentar el text a la professora per millorar-lo, si s’escau.

 1. S’ha de treballar la redacció perquè el text sigui comprensible i que no falti informació important i necessària.
 2. S’ha de ser curós no només en què el text sigui comprensible sinó que la terminologia sigui correcta.
 3. Quan s’acabi el text s’ha de repassar amb la graella d’autoavaluació abans de donar la versió definitiva

4

·         Finalització de la redacció dels articles

·         Buscar les imatges idònies per a cada article

·         Revisió ortogràfica i documental

·         Revisar graella autoavaluació (al moodle, unitat 2)

 1. Donar l’últim repàs als textos amb la graella d’autoavaluació o la revisió de la professora.
 2. Revisar els textos amb el corrector ortogràfic

5

·         Disseny de la gaseta

·         Elaboració dels textos (lletra, títols, colors, marges, imatges, peus de pàgina ...)

 1. Buscar el disseny propi: colors, imatges, lletres ...
 2. Determineu la millor estructura per la vostra revista i els vostres articles. Que quedi “maco”, tot!

6

·         Finalització del disseny de la gaseta literària

·         Enviar la gaseta a la tasca del moodle (unitat 2)

 1. Últims retocs de disseny: nom de la gaseta, logotip de la revista ...

 

 

3.    Comenceu responent aquestes preguntes (qüestionari) que us orientaran en el contingut que heu d’elaborar. Aquest qüestionari ha estat treballat a classe.

 

4.    Consulteu les característiques dels gèneres periodístics que haureu de tractar. Feu-vos un petit esquema així no se us oblidarà res!

 

5.    Notícia. Redacteu una notícia relacionada amb fets històrics relacionats amb el rei Jaume I, El Conqueridor, per exemple. Què?Quan?Com?Qui?Per què?On?

   100 com a mínim.

   

6.    Editorial. Investigueu sobre la vida i obra de Ramon Llull. Escriviu un editorial sobre la importància d’aquest autor per la llengua catalana. Primer feu una recollida de les dades més rellevants de la seva vida i de la seva obra. Citeu fets de la seva vida i sobretot destaqueu la importància de la seva obra per la creació de la llengua literària. No oblideu citar obres que va escriure.

      200-250 paraules com a mínim

7.    Entrevista. Investigueu sobre la vida i l’obra d’Ausiàs March. Un cop llegida la informació, imagineu quines preguntes li hauria pogut fer un periodista literari. Baseu-vos en informació real.

Recordeu que les entrevistes van precedides d’una petita descripció biogràfica de l’autor i/o situació de l’entrevista.

         20 intervencions entre periodista i personatge

8.    Rutes literàries. Als lectors, els agrada visitar els llocs on han succeït les accions de les seves novel·les preferides.  Investigueu quins països i/o ciutats va visitar en Tirant lo Blanc en les seves aventures. Citeu-los i indiqueu com a apassionats lectors de la gran obra d'en Joanot Martorell que sou: què podem visitar, què podem comprar, què podem menjar ...Imagineu una ruta i expliqueu-la tot relacionant-la amb el llibre, és clar.

      Per exemple, podeu fer un recorregut breu pels monuments més importants de Grècia,    Anglaterra, Sud de França ...

    150 paraules com a mínim

9.    Feu uns mots encreuats amb obres literàries, autors, conceptes (senhal, gilós, lauzengier, trobairitz…) o figures relacionades amb l’edat mitjana catalana (mínim 10). Feu definicions clares per cada paraula que posareu al joc.

 

10.                      Investigueu sobre la literatura trobadoresca. L’amor i els trobadors estan íntimament relacionats. Podríem dir que haurien protagonitzat les pàgines de la premsa rosa (columna de societat). Expliqueu què era l’amor cortès, a qui escrivien els poemes, si hi havia envejosos d’aquest amor... Podeu fer una mica de safareig, en to irònic.

&      Inspireu-vos en les columnes de Marta Cibelina. Veureu que no heu d’escriure tant i com utilitzar la ironia per explicar xafarderies

     100-150 paraules com a mínim

11.                      Opinió. El Curial i Güelfa i el Tirant lo Blanc

     Compareu ambdues obres (trama, personatges, intenció...). Compareu les dues històries amoroses per oferir consells d’amor. Podeu posar aquestes dues històries d'amor com a exemple amorós.

    100-150 paraules paraules

Enllaços

ü     Els gèneres periodístics (característiques)

ü     Els gèneres periodístics (característiques) Recurs en castellà

ü     Jaume I

ü     Els trobadors catalans (pàgina Lletra)

ü     Els trobadors

ü     Qui és Ramon Llull?

ü     Ramon Llull

ü      Resum d’en Tirant lo Blanc

ü      Què passa al Tirant lo Blanc? http://w3.bcn.es/fitxers/educacio/tirant.841.pdf

ü      Itinerari d’en Tirant lo Blanc

ü      Tirant lo Blanc

ü      http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/videoteca/llengua/5m4382.rm (vídeo sobre la vida de Ausiàs March)

ü     http://www.xtec.net/recursos/catala/croniques/index.htm

ü     Curial i Güelfa

 

Generador de mots encreuats i sopes de lletres

http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/crossword/crossword-puzzle-maker.php

 

 

 

HISTÒRIA DE LA LLENGUA

ü     http://www.cercat.com/lincaweb/htm/historia.html#3

ü     http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_de_la_llengua_catalana

ü     http://webs.racocatala.cat/cat1714/cathist.htm

ü     http://www.menorcaweb.net/calaixera/web_historia_llengua/

 

POLÍTICA

ü     http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/cat3.htm

ü     http://www.mhcat.net/exposicions/exposicio_permanent/el_naixement_d_una_nacio

 

 

CLIQUEU PER TREBALLAR SOBRE ELS MODELS

 

 

 

Scribus

  

Manual:

http://www.jesusda.com/docs/ebooks/ebook_manual-de-scribus-1.3.3.pdf

 

http://tecnoclara.wikispaces.com/file/view/Scribus+apuntes+para+una+Revista+ver+1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Models en PDF

Avaluació

  A més del treball diari a classe, es valoraran els següents conceptes:

 

Part grupal

 

 

 

ins

suf

bé - not

exc

Ortografia

Els textos i les preguntes no estan corregits. Presenten considerables faltes ortogràfiques

Els textos i les preguntes presenten faltes d’ortografia

Els textos i les preguntes tenen algunes faltes d’ortografia

Les faltes d’ortografia no són significatives

Presentació

Falten moltes activitats o parts del treball. No s’adeqüen a l’enunciat.

 

Falten algunes activats o estan incompletes. No compleixen els mínims exigits

Alguna activitat no està acabada o podria millorar-se

Totes les activitats estan acabades correctament

Contingut

(redacció: aspecte formal)

El contingut està copiat totalment de la informació d’Internet

El contingut és parcialment copiat.

L’activitat no està completa

Hi ha contingut que es pot millorar

El contingut presenta tots els aspectes que es demanen. La redacció és original

Contingut especialitzat

(Ús de termes i conceptes medievals)

 

El contingut redactat no expressa de manera clara ni correcta les característiques de la literatura medieval. Pobresa en el contingut especialitzat

Tot i que es tracten els temes de la literatura medieval, no sempre s’aconsegueix una definició correcta.

Es podria millorar algun aspecte sobre la literatura medieval, però el tractament de la informació és correcte

La literatura medieval catalana i les característiques principals, així com els autors de l’època queden perfectament explicats i relacionats en les diferents parts del treball

Disseny

No compleix les característiques demanades (contingut, estructura, forma). Mal dissenyat, espais en blanc o buits, lletra il·legible, marges incoherents ...

No compleix més que el 50% dels requisits demanats.

Podria millorar-se bastant

Podria millorar-se en algun aspecte

És una creació original i interessant.

 

Part individual

 

Col·laboració amb el grup

(valoració individual)

No ha col·laborat gens en les tasques a realitzar

Cap interès a millorar la feina

No sempre ha col·laborat en les tasques a realitzar

Poc interès a millorar la feina

 

Ha col·laborat notablement en les tasques a realitzar

Bastant interès

Sempre ha col·laborat en les tasques a realitzar i ha posat molt interès a millorar la feina

Actitud a l’aula

feina individual

 

(valoració individual)

L’alumne/a no ha fet res a les hores de classe o no manté una bona actitud a l’aula

L’alumne/a ha treballat poc, la seva actitud a l’aula és millorable.

L’alumne/a ha treballat i ha mostrat una actitud positiva gairebé sempre

L’alumne/a sempre ha mostrar predisposició pel treball

 Conclusió

Quan acabeu aquesta webquest haureu interpretat dades de la història i de la literatura i les haureu convertit en escrits propis i genuïns. Haureu transformat la informació i l’haureu convertit en nova.

1.    Creieu que els autors catalans de l’edat mitjana van contribuir a la consolidació de la llengua catalana? Argumenteu la vostra resposta

http://www.escriptors.com/autors/metgeb/pagina.php?id_sec=2801

http://www.lluisvives.com/bib_autor/ramonllull/literatura.jsp

http://www.aldeaglobal.net/xeretec/cisterna/classics.htm

 

2.    Ara que en sabeu una mica més sobre els llibres de cavalleries i l’amor cortès. Per què creieu que els amics de Don Quixot quan decideixen cremar-li la biblioteca, salven el Tirant lo Blanc ?

http://www.upv.es/tirant/novela/intro.html

 Crèdits i referències

 

ü      Plantilles de Microsoft

ü      Vídeos de EDU3.cat

 

 


Adaptació M. Josep Simó

Basada en el model de The WebQuest Page