ESTRUCTURACIÓ DEL MATERIAL EN BLOCS GEOGRÀFICS (tornar a la pàgina principal)

El material està dividit en 4 blocs :

1. ÀFRICA i els països del MIDDLE EST (M.E). Que vol dir M.E.?

2. AMÈRICA : Nord, Centre i Sud. (Hawaii pertany políticament a EEUU, per tant s'ha inclòs la seva música en aquest bloc)

3. ÀSIA (excepte M.E.) juntament amb Oceania .

4. EUROPA, incidint d'una manera especial en les músiques més properes (Catalunya i altres músiques de la Península Ibèrica)
Justificació