FILOÈTICA
Materials i recursos de filosofia i ètica per a la reflexió
Inici

MOTS ENCREUATS FILOSOFIA

Clica damunt dels nombres per llegir les definicions.

1         2      3           
                    
                    
          4            
5      6    7                
    8            9    10      
                    
        11              
                    
     12      13             
                    
            14     15       
         16             
                    
                    
         17             
                    
           18           

horitzontals

1. Teoria que defensa la raó com a font de coneixement.
4. El que està més enllà de la physis o naturalesa
5. Explicació fabulosa sobre fets sobrenaturals o sobre l'origen de la societat, déus, homes....
8. Forma de saber falsa i determinada per interessos socioeconòmics i polítics, o de creences que pretenen tenir la veritat.
9. Relatiu al que és.
11. Investigació sobre la realitat amb l'objectiu d'explicar, descriure i predir els fets.
12. Capacitat humana de comprensió de la realitat
13. Ciència o coneixement en grec
14. Judici sobre les qualitats o defectes d'una cosa.
17. Procediment que consisteix en dividir una teoria, pensament, idea... en les seves diferents parts, fent un estudi de la seva relació.
18. Buit de contingut empíric

verticals

2. Regla universal a la qual estan sotmessos els objectes de la naturalesa
3. Participació personal en situacions repetibles
6. Objecte material que en representa un altre en virtut d'un acord o conveni.
7. Principi general, fórmula per tal d'explicar cert ordre de fets.
10. Procediment a través del qual de diferents parts es construeix una totalitat.
15. Saber aplicat que inventa, transforma i sotmet la natura al servei d'interessos particulars.
16. Opinió en grec