F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

PROVES


Vols saber quins són els teus coneixements filosòfics i ètics?
Intenta fer alguna de les proves que t'ofereixo. Algunes de les proves tenen solucions.


ÈTICA

Teories ètiques: assenyala les respostes correctes. Resum teories ètiques més importants.

 

LÒGICA

Fal·làcies no formals: identifica les fal·làcies (Lògica i fal·làcies)

Deducció o Inducció?: identifica els arguments.

 

FILOSOFIA I HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Test filosòfic  (Filosofia antiga, medieval i renaixement) Amb solucions.

Text de D. Hume amb preguntes test

Text de R. Descartes amb preguntes test

Text de Plató amb preguntes test

Qui ho va dir? I  (Filosofia segles XIX i XX)

Qui ho va dir? II   (Filosofia segles XIX i XX)

Assenyala quines afirmacions són correctes (Filosofia antiga)

Trívial filosòfic: prova els teus coneixements filosòfics

Interpreta el següent conte (Breu història de la filosofia)

Mots encreuats 1: Filosofia

Mots encreuats 2: Història de la filosofia

Mots encreuats 3: Filosofia

Què és la llibertat?: Identifica les sentències amb els filòsofs que les van dir

Quina és la relació entre ment i cervell?:  Teories de la relació ment-cervell

Actituds sobre l'Absolut o Déu: Teories de l'existència i coneixement de l'Absolut.

Determinisme o indeterminisme: Teories sobre la llibertat

Sentits del concepte raó: identifica les frases amb l'ús del terme raó.

Teories sobre la  racionalitat: a través dels següents textos descobreix les diferents teories a favor o en contra de la racionalitat humana com a tret distintiu. Qüestionari: contesta a les següents preguntes i mesura els teus coneixements. 

Classificant definicions: pots comprovar que no totes les definicions són iguals. 

 

PSICOLOGIA

Test de coneixements psicològics:  La Personalitat i S. Freud.


Més proves a:

Posa't a prova

Posa't a prova és una nova oferta educativa experimental de tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU*, per incentivar l'estudi i l'autoavaluació.
Posa't a prova! no es correspon amb els actuals models de prova, ofereix preguntes tipus test per a estimular l'estudi i verificar el grau de preparació sense ser cap simulador d'examen, ja que les proves de PAU no són tipus test.