FILOÈTICA
Materials i recursos de filosofia i ètica per a la reflexió
Inici

TEXT AMB PREGUNTES:

El principi no té origen. Perquè cal que tot el que s'origina s'origini del principi, però que el principi no s'origini de res, perquè, si ell mateix tingués un origen, aleshores deixaria de ser un principi. De manera que el principi no té origen, i en ell no hi pot haver corrupció, perquè, si el principi s'esvaeix, ni existirà ell ni d'ell se n'originarà res, si és que totes les coses vénen necessàriament d'un principi. Així, l'origen del moviment és el que es mou a si mateix. I això no pot ni desaparèixer ni originar-se, d'altra manera tot el cel i la generació s'aturarien i s'enfonsarien, i no hi hauria lloc d'on es mogués i tornés a esdevenir. Després que s'ha mostrat la immortalitat del que es mou per si mateix, no se n'avergonyirà el qui digui que aquí hi ha l'essència i la raó de l'ànima. Perquè qualsevol cosa que tingui fora d'ella el moure's és inanimada, però el cos al qual el moure's li ve de dins i ho té a dins és animat, perquè aquesta és la naturalesa de l'ànima. I si la cosa és així, que allò que es mou a si mateix no és altra cosa que l'ànima, necessàriament l'ànima és immortal i sense origen.

PLATÓ, Fedre

1. A quina corrent de pensament es pot relacionar el text i el seu autor?
El renaixement
L'empirisme
El racionalisme
L'escolàstica

2. Assenyaleu una frase que considereu que NO coincideix amb cap idea del text:
El principi no pot tenir un origen
En el principi no pot haver-hi corrupció.
El que es mou per si mateix no és immortal.
Qualsevol cosa que tingui fora d'ella el moure's és inanimada.

3. En el que es defensa en el text, es detecta la influència de la filosofia de...
Parmènides
Heràclit
Anaximandre
Aristòtil

4. Assenyaleu quina de les frases següents expressa una argumentació continguda en el text.
Tot el que té un origen no ha de venir d'un principi.
El que es mou per si mateix és immortal.
No s'han d'admetre com a veritables els objectes de coneixement que no ho són.
L'essència de l'ànima és ser animada per un principi.

5. Indiqueu quina és la comparació que es fa servir en el text.
ànima-essència
ànima-principi
ànima-ordre
ànima-desordre

6. Quina és la relació entre l'ànima i el cos segons el text?
De semblança.
De diferència.
De contradicció
De contraposició