F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

PENSAR
Coneix alguns dels filòsofs i filòsofes més importants de la història a partir de les seves idees i comenta les seves anècdotes

HeràclitHeràclit
"El sol és nou cada dia"
"Comú és el principi i el fi en la circumferència d'un cercle"
"L'harmonia oculta és més forta que la manifesta"

Parmènides
"El que es pot dir i pensar ha de ser."

Pitàgores
"Els nombres són el principi de totes les coses"
"L'home és moral pels seus temors i immoral pels seus desitjos."

Demòcrit
" Són tres les coses que deriven de la saviesa, calcular bé, parlar bé i actuar com cal."
"La pàtria d'una ànima bona és el món sencer."

Protàgores
" L'home és la mesura de totes les coses, de les que són en tant que són, i de les que no són, en tant que no són."
"No hi ha res segur i per això tot judici és vertader per contradictori que sigui; qui decideix o mesura, en darrera instància, la veritat o la falsedat de les opinions és l'home quan cerca la seva utilitat; per això, el savi ha de convèncer el poble d'allò que li interessa mitjançant el logos i la persuasió"
"Els judicis de cadascun dels individus té la mateixa validesa, d'on es treu que tesis contràries puguin defensar-se al mateix temps."

Plató
"Qui molt s'afanya es queda en el camí "
"L' única moneda per la qual tot ha de canviar-se, és la saviesa"

Aristòtil
"Saber dubtar és el principi de la filosofia"
"Els grans coneixements provoquen els grans dubtes"
"Només hi ha una manera de ser bo, moltes de ser dolent"
"Tothom, per naturalesa, desitja saber."

Epicur
"Els que són feliços i perdurables no tenen maldecaps ni en provoquen als altres"
"De tot el que la saviesa procura al conjunt de la vida de plena felicitat, el més important, de molt, és el benefici de l'amistat."
"Vana és la paraula del filòsof que no guareix els sofriments de l'home"

Epictet
"No cerquis pas que les coses s'esdevinguin tal com vols que s'esdevinguin, sinó que has de voler que s'esdevinguin tal com s'esdevenen i viuràs feliçment."
"És lliure aquell que viu segons la seva elecció."
"Si desitges dedicar-te a la filosofia, prepara't a ser escarnit qualque vegada, prepara't a ser befat per molta gent, prepara't a què et preguntin: "¿Com és que ens ha sortit de sobte un filòsof?" i "¿D'on ha sortit aquesta cella aixecada?" Tu no tinguis, certament, la cella aixecada, sinó que limita't a aquelles coses que et semblin millors, com aquell qui ha estat assignat per Déu a aquest lloc." Epictet: Enquiridió.

Diògens el Cínic
"Tenir set i trobar una font, això és la felicitat."

Sèneca
"De quelcom dolent, no en pot sortir res de bo."
"El premi d'una bona acció és haver-la fet"
"Qui persegueix dues llebres no n'agafa cap"

Maquiavel
"Els homes són sempre dolents, a no ser que la necessitat els torni bons"
"...jutjo possible que la fortuna sigui l'àrbitre de la meitat de les nostres accions, però l'altra meitat, o gairebé, ens es deixada al nostre control"

F. Bacon
"El dubte és l'escola de la veritat"
"Si un comença amb certeses, acabarà amb dubtes, però si es conforma de començar amb dubtes,
aconseguirà acabar amb certeses.

Descartes
"No hi ha res que estigui del tot sota el nostre poder, excepte els nostres pensaments."

"La llibertat és escollir el que proposa la raó"

P. Bayle
"Allò que comporta el desordre és la intolerància, no la tolerància."

Diderot
"Els errors passen; en canvi, allò vertader roman."
"La paradoxa, doncs, no és més que una proposició contrària a l'opinió comuna; i donat que l'opinió comuna podria ser falsa, la paradoxa pot ser certa."

Voltaire
"Si Déu no existís caldria inventar-lo"
"El desig de dominar és la més terrible de les malalties humanes"
"El secret de molestar consisteix en dir-ho tot"
"Sempre la felicitat ens espera en algun lloc, però a condició que no anem a buscar-la"

J.J. Rousseau
"La força no crea dret."
"És vertaderament lliure qui desitja el que pot fer i fa el que desitja"

B. Pascal
"Burlar-se de la filosofia és, veritablement filosofar"
"El cor té raons que la raó no pot entendre"

D. Hume
"El costum és el gran guia de la vida humana"

I. Kant
"Obra de tal manera que utilitzis la humanitat, tant en la teva persona com en la persona de qualsevol altre, sempre com un fi i mai solament com un mitjà."

J. Stuart Mill
"No actuen malament els homes perquè els seus desitjos siguin forts, sinó perquè les seves consciències són dèbils."
"L'originalitat és l'única cosa l'utilitat de la qual no poden comprendre els esperits vulgars"
"El principi de llibertat no pot exigir que una persona sigui lliure de no ser lliure. No és llibertat el poder de renunciar a la llibertat."

K. Marx
"La religió és l'opi del poble."
"Ser lliure és actuar per transformar allò que existeix."
"Els filòsofs fins ara han interpretat el món, el que cal és transformar-lo"

F. Nietzsche
"Tot el que es fa per amor es fa més enllà del bé i del mal."
"L'home estima els seus desigs, no el que desitja"
"Parlar molt de si mateix pot ser una manera d'amagar-se."

S. Freud

"L'home ni tant sols és amo i senyor de la seva pròpia casa: dins seu hi ha forces impulsives que governen la seva voluntat i ell les desconeix, només té informació escassa i fragmentària sobre el que s'esdevé fora de la seva consciència en la vida psíquica."

H. Bergson
"La memòria no ens fa tornar al passat. Al contrari: porta el passat al present."

B. Russell
"El més molest en aquest món és que els idiotes estan segurs d'ells mateixos i les persones sensates plenes de dubtes."
"... el pitjor enemic de la llibertat és la guerra."
"El secret de la felicitat és aquest: que els teus interessos siguin el més amplis possibles i que les teves reaccions a les coses i persones que t'interessen siguin, en la mesura del possible, amistoses i no hostils." La Conquesta de la felicitat
"En qualsevol esquema ordenat que ofereixi un model per a la vida dels éssers humans, s'ha d'injectar certa dosis d'anarquisme." Assajos Escèptics.

J.P. Sartre
"Cada humà ha d'inventar el seu camí."
"La vida és un pànic en un teatre en flames."

L. Wittgenstein
"D'allò de què no es pot parlar, cal guardar-ne silenci."
"La filosofia, precisament, només ho presenta tot, i no explica ni conclou res."
"El llenguatge és un laberint de camins"
"La filosofia és una lluita contra l'embruixament del nostre enteniment fet a través dels mitjans del nostre llenguatge."

E. M. Cioran
"Cada ésser és un himne destruït"
"L'Univers no es discuteix ; s'expressa. I la filosofia no l'expressa."

Jose Ortega y Gasset
"Sempre que ensenyis, ensenya alhora a dubtar del que ensenyes."
"La tècnica és l'esforç per estalviar esforç"
 

María Zambrano
"Bajo el deseo de saber hay siempre algo, un deseo, una necesidad, un amor, una voluntad."
"El lugar donde la esperanza se ha refugiado de manera más confiada es en la utopía"
"Todo lo que es creación tiene sus raíces en el sueño"

José Luis L. Aranguren
"La feina moral consisteix en arribar a ser el que es pot ser amb el que ja s'és"
"L'humà és constitutivament moral i ha de determinar per ell mateix la seva conducta".