F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

JOCS INTERACTIUS
Una bona eina per aprendre a conviure i aprendre a aprendre

Joc de rol de les desigualtats

Telegrama solidari

Joc de rol de la solidaritat

Joc de recerca d'informació filosòfica

Joc de rol dels filòsofs

Joc de dialèctica filosòfica

Joc del naufragi

Joc de la llibertat de residència

Joc de rol dels grups joves

Joc de l'autoritat i el poder

Joc de rol dels okupes

Joc de les diferències nord-sud

Actituds davant la diversitat cultural  Joc dels valors

Versió per a imprimir: versió per impressora


 

 
 
 
 
 
 


 

Joc de rol de la Desigualtat

Estructura:
Sorteig dels grups en sobres tancats: Targeta identificadora del grup i característiques.
El nombre de grups depèn del nombre d'alumnes

Característiques dels grups:

Grup1: no pot fer servir les mans o només una
Grup2: no poden parlar

Grup3: no poden córrer

Grup4: no tenen material

---

Espai: Aula polivalent o gimnàs. Situació separada dels diferents grups (nombre desigual de participants)

Objectiu: Superar les diferents proves i obtenir punts. Experimentar diferents desigualtats.

Proves: Diferents característiques per comprovar el grau de desigualtat existent.

Primera:  Capacitat física -> Aconseguir el màxim d'objectes en un temps determinat.
Si abans s'ha fet la dinàmica dels cubs es poden fer servir ara per aquesta prova.

Segona: Atenció - capacitat visual (fotocòpies)
Es poden fer servir proves psicològiques d'atenció i memòria.

Tercera: Habilitat pràctica i ingeni. Proposar un problema pràctic, tipus escuradents i fer figures o haver de fer una torre, el més alta possible, amb els materials que tenen de la primera prova.

Quarta: Dilema ètic

Quinta: Problema lògic , Capacitat de pensament.
Proves a l'estil del presoner o de les habitacions amb cartells vertaders o falsos.

Sexta: Recerca d'informació en diaris sobre articles que es refereixin al tema.
Es proporcionen diversos diaris en els quals s'ha fet prèviament una selecció de notícies.

Es poden ampliar o reduir les proves a conveniència.

Al final demanar quines conclusions han extret del joc.

Algunes de les respostes un cop realitzat el joc van ser:
Hi ha diferents tipus de desigualtats.

La competència també provoca desigualtats ( tots volien aconseguir el màxim de punts i no s'ajudaven entre ells ) .

Després s'ha aplicat les diferents situacions del joc a les situacions que es donen en la societat :

Es pot tractar el tema de les diferències Nord-Sud o altres més pròxims com el tema dels Okupes.

  
 
 
 
 
 
 

Telegrama solidari

Objectiu: Fer un telegrama que vagi dirigit a una organització internacional i es demani alguna cosa que serveixi per millorar la societat. Es pot posar un màxim de 20 paraules i començaria amb la següent expressió : Nosaltres per canviar X demanem que .....

Materials: es poden fer servir diaris per buscar les paraules, conceptes,... per tal de construir-lo.

Un cop s'ha fet es valorarà la demanda, a qui va dirigida i perquè s'ha demanat aquella cosa en concret.
Aquesta pràctica serveix  per mesurar la solidaritat de la classe .

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Joc de la solidaritat

Joc de rol de diferents tribus índies que han de fer un producte.
El joc consisteix en distribuir la classe en diferents grups, que representaran diverses tribus indígenes.

Cadascuna d'aquestes ha de fer un producte, per exemple fruita.

Aleshores es proporciona a cada grup un sobre on hi ha el seu nom i característiques, juntament amb el material necessari. El problema és que no tots tenen el mateix. Aleshores hauran de buscar recursos per a la producció.

Aquesta és una mostra dels possibles grups :
 

SQUITX

SOU UNA TRIBU MOLT TÍMIDA I QUASI BÉ NO US ATREVIU A PARLAR.

US FA POR LA RELACIÓ AMB ALTRES TRIBUS.

EL MATERIAL QUE TENIU NO ÉS SUFICIENT PER PRODUIR I HEU DE DEMANAR A

LES ALTRES TRIBUS EL QUE NECESSITEU.

MOLTS DE VOSALTRES NO S'ATREVEIXEN A ANAR A DEMANAR.

HEU DE DECIDIR ENTRE TOTS QUI DE VOSALTRES ANIRÀ A DEMANAR ALLÒ QUE US

FA FALTA PER PRODUIR.

-PRODUCTE : PERES

-NECESSITEU : MES PAPER, COLOR VERD I TISORES.

----------------------------------------------------------------
 MAGS

SOU UNA TRIBU MATRIARCAL (MANEN LES DONES) .

TENIU MATERIAL QUE NO US SERVEIX PER FER ELS VOSTRES PRODUCTES.

HEU D'INTERCANVIAR EL MATERIAL QUE TENIU AMB LES ALTRES TRIBUS.

LES DONES SON LES QUE HAN DE DECIDIR QUIN MATERIAL S'HA D'INTERCANVIAR.

ELS HOMES TENIU PODERS MÀGICS ! FEU-LOS SERVIR!

-PRODUCTE : MADUIXES

- NECESSITEU :  COLOR VERMELL I VERD.
----------------------------------------------------------------

KAOS

SOU UNA TRIBU ON HI HA UN TOTAL DESORDRE.

HEU PERDUT TOT EL MATERIAL I HO HEU DE DEMANAR TOT A LES

ALTRES TRIBUS.

NINGÚ MANA EN LA VOSTRA TRIBU. SOU MOLT MAL EDUCATS.

TENIU COLORS QUE NO NECESSITEU, ELS PODEU INTERCANVIAR

AMB ELS ALTRES.

PRODUCTE : KIWIS

NECESSITEU: COLOR MARRO, TISORES, PAPER.
--------------------------------------------------------

NODEIXEMRES

SOU  UNA TRIBU PATRIARCAL (MANEN ELS HOMES).

LES DONES HAN D'OBEIR ALS HOMES.

TENIU TOT EL QUE NECESSITEU PER FER ELS VOSTRES PRODUCTES.

NO DEIXEU RES ALS ALTRES PER MOLT QUE INSISTEIXIN I OFEREIXIN INTERCANVIS.

SOU MOLT CREGUTS I AUTOSUFICIENTS.

-PRODUCTE :  PINYA

- NO NECESSITEU RES.
----------------------------------------------------------------

AJUDEMTOTS

SOU UNA TRIBU MOLT DEMOCRÀTICA.

TOT HO DECIDIU EN ASSEMBLEA I EN VOTACIONS.

TENIU MÉS MATERIAL DEL QUE NECESSITEU PER FER ELS VOSTRES PRODUCTES.

HEU DE DECIDIR PER VOTACIÓ A QUI DEIXEU MATERIAL I A QUI NO. A MÉS

SI NO DEIXEU EL MATERIAL HEU D'EXPLICAR PERQUÈ.

NO DEMANEU RES A CANVI DE DEIXAR EL MATERIAL.

- PRODUCTE :  TARONGES

NO NECESSITEU RES.
----------------------------------------------------------------

 SENSENOM

SOU UNA TRIBU DESCONEGUDA. NINGÚ SAP QUE EXISTIU.

CADASCÚ VA PEL SEU COMPTE. NO US AJUDEU ENTRE VOSALTRES.

NO PARLEU. NOMÉS US DIRIGIU ALS ALTRES DE LA MATEIXA TRIBU A

TRAVÉS DE SENYALS.

NO US DEIXEU EL MATERIAL ENTRE VOSALTRES.

NO TENIU CAP RELACIÓ AMB LES ALTRES TRIBUS.

-PRODUCTE :  CIRERES

-NECESSITEU : COLOR VERMELL, TISORES
 

Al final s'han extret conclusions sobre per què no s'han ajudat mutuament i  de la competència establerta durant el joc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joc de recerca d'informació filosòfica

Es divideix la classe en grups i es demana a cadascun d'ells que trobin informació sobre els filòsofs proposats.

La recerca es pot dur a terme a través d'internet, diccionaris, obres de consulta, .....
Tot seguit t'ofereixo alguns exemples.

PLATÓ  ( 428 - 348 aC )  Atenes

1. De qui era deixeble?

2. Quin era l'estil més utilitzat en les seves obres?

3. Quin sentit té la paraula idea per Plató?

4. Plató estableix, en el seu pensament,  una diferència entre dos móns.
Quins són aquests móns? En què consisteixen?

5. Què és el mite de la caverna? En quina de les seves obres en parla?

6. Què és L'Acadèmia?

BIBLIOGRAFIA
 
 

ARISTÒTIL  (384 - 322 aC)  Estagira (Macedònia)
 

1. Quin és el nom de l'escola que va fundar a Atenes?

2. A qui va criticar i per què?

3. Què és la Substància en la seva filosofia? Què és la teoria hilemòrfica?

4. Què és el Primer Motor Immòbil?

5. Quines són les seves obres més importants?

6. Quina distinció estableix en el coneixement?

BIBLIOGRAFIA
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Joc de rol de la llibertat de residència

Tothom és lliure de residir on vulgui?

Situació: Un grup d'Immigrants sense papers, fan una vaga de fam contra la nova llei d'estrangeria. Demanen ajuda al síndic de greuges. Les  diferents associacions en defensa dels Immigrants també volen ajudar-los. Però, els Representants del País, amb l'ajuda de la nova llei d'estrangeria volen que els Immigrants marxin del país. El cas es presenta a Judici popular i un cop les diferents parts hagin exposat les seves raons, els representants del jurat popular hauran de decidir que s'ha de fer.

Es divideix la classe en els següents grups :

Immigrants: Han d'explicar quins motius els han fet marxar del seu lloc de naixement i perquè volen entrar al País.

Representants del País: Han d'explicar les seves raons per no deixar entrar els Immigrants.
Documents: Llei d'estrangeria
| Ministeri de l'interior

Associació en defensa dels Immigrants:  Han de fer servir tots els recursos possibles per tal d'ajudar als Immigrants.
Poden recórrer als Drets Humans, a principis Humanitaris...
Webs de suport: SOS Racisme | Pangea| Edualter

Jurat popular: Han de prendre notes de les declaracions i després, d'escoltar les parts implicades, donar un veredicte  que solucioni el cas.
 

  
 
 
 
 
 
 


 

Joc del naufragi

Situació: Formeu part d'un grup de 50 alumnes que en el seu viatge han patit un accident i han anat a parar a una Illa deserta al mig del Pacífic.

Objectiu: Heu d'organitzar-vos i establir unes normes morals de conducta que us ajudin a sobreviure i a conviure sense conflictes.
Primer de tot heu de decidir qui establirà aquestes normes morals, si decidiu fer-ho entre tots, heu de dir quines normes establiríeu com a més importants. Després, pensar si caldrien lleis o normes jurídiques, quines serien, i qui les faria complir.

Si algú decidís no complir cap norma que faríeu amb ell?

Podríeu viure sense complir cap norma?

Com repartiríeu les feines?

  
 
 
 
 
 

Joc de rol dels grups joves

Es divideix la classe en diferents grups, que hauran de representar el grup de joves que els hi hagi tocat per sorteig.
A cada grup es donarà un sobre on hi hauran d'escriure les característiques del grup a representar i el
problema moral a solucionar.
Un cop repartits els grups, cadascun d'ells haurà de representar o dir
les característiques del seu grup sense dir el nom del grup al qual pertanyen, i explicar que farien en la situació o problema moral que se'ls planteja. Aleshores els altres grups hauran d'endevinar de quin grup es tracta i explicar el per què.

GRUPS  I CARACTERÍSTIQUES (exposades pels propis alumnes)

1. PUNKS: Anarquistes, porten crestes al cabell, cadenes,
vesteixen amb camises de quadres i texans arrapats, xupes de cuiro,

2. HIPPIES: Pacifistes, liberals, vestits amples i de flors, cabells llargs, "Fes l'amor i no la guerra"...

3.PASSOTES: Passen de tot, irresponsables, es creuen superiors, deixats, vestits de qualsevol manera, no els importa res.

4. ESTUDIANTS: Van vestits com volen, escolten música variada, passen bona part del dia asseguts, aspiren a trobar un bon treball,...

5.NEONAZIS: (XUNGOS, segons el lloc) Són racistes, vestits amb botes militars, levis, alfes, cadenes ... nacionalistes, van sempre en grup...

6. SKINS: Cap rapat, botes militars ( puntera de ferro ) amb tirants penjant, agressius la majoria. Poden ser neonazis o comunistes com els redskins, també n'hi ha d'independentistes.

7.INDEPENDENTISTES: Van vestits com volen, defensors de la independència , pacifistes, lliberals, mocadors (Maulets)
per tapar-se la cara si hi ha problemes.

 

ALTRES GRUPS :
RAPPERS, HARDCORES, CIBERPUNKS, CIBERNAZIS, HACKERS,
RASTES.
 

PROBLEMES MORALS (Exemples)

A) Us trobeu amb un parell d'immigrants africans que us demanen diners per agafar l'autobús.  Què faríeu?

B) Us trobeu un moneder ple de bitllets al carrer i amb tota la documentació. El tornaríeu?

C) Un amic us diu que s'ha enamorat d'una noia estrangera i que vol que vingui amb el grup? Li preguntaríeu abans si és immigrant?
  
 
 
 
 


 

Joc de l'autoritat i el poder

Aquest joc es recomanable de realitzar-lo en un espai ample, com pot ser un gimnàs o sala d'actes.
El joc consisteix en representar un Estat autoritari on manen 4 Reis (també pot ser un de sol) ajudats pels seus Cavallers o Guardians.

Però, cal tenir en compte que, en aquest Estat hi ha un grup de revolucionaris , representats per les Sotes.

Per repartir els rols es pot agafar un joc de cartes normal amb el nombre de cartes necessari pel grup participant i repartir-les a sorts.

Els Reis i els Cavallers es penjaran la carta que els ha tocat, menys els súbdits que lesguardaran per tal d'enganyar als guardians, per a que no se n'adonin de quins d'ells són revolucionaris i quins no.

Hi ha d'haver-hi 4 reis, 4 cavalls, 4 sotes
la resta correspondrà als altres súbdits.
Els Reis dictaran les lleis i els Cavallers les hauran de fer complir.

Les Sotes hauran de buscar una tàctica d'acció distorsionadora i convèncer als altres per a que no compleixin les lleis. El problema és que si els enxampen seran empresonats pels Cavallers, que només poden empresonar als que tinguin la carta de la Sota, en una part de l'espai envoltats per unes cintes, que no podran traspassar fins que els súbdits provoquin la revolució.

Els Súbdits hauran d'obeir les ordres i després decidir quina acció emprenen, en cap cas es podrà utilitzar la violència. La revolució s'ha de fer de forma pacífica i dialogant amb els Reis. Si no els convencen les seves respostes, aleshores per votació popular els hauran de substituir. També, els Reis poden canviar les lleis o els Cavallers deixar de servir-los.

Hi ha varies possibilitats de solucionar la situació, dependrà del grup d'alumnes i la manera com es realitzi la representació.

Tot seguit exposo el Decret Reial que llegeixen els Reis al poble i amb el qual comença el joc.

DECRET REIAL

Reunits tots els representants del poder hem decidit dictar les lleis de comportament que regiran el nostre reialme, a partir del mateix moment en què siguin dictades. Aquestes lleis hauran de ser seguides fidelment per tots els nostres súbdits, en cas contrari seran sancionades amb un període d'empresonament
determinat pels guardians de l'ordre.

lleis:
1. Cada dia es presentaran tots el súbdits davant els seus
reis i els saludaran quedant-se drets a un sol peu durant 5 minuts controlats pels guardians. El primer que parli o intenti qualsevol acte de rebel·lió serà empresonat pels nostres guardians.

2. A partir d'aquest moment queda prohibit dur els braços penjant i s'ordena que tots els súbdits vagin amb els braços i mans aixecades enlaire durant 7 minuts cada dia, com a mínim.

3. Cal seguir les ordres donades pels reis.

--------------------------------------------------------

Es poden afegir altres lleis. El més interessant, però és veure com les sotes inicien actes de rebel·lió sense ser advertits, en un principi, pels guardians, i també el debat que es realitza sobre les lleis i el poder, un cop les sotes són empresonades.
 
  
 
 

Joc de rol dels okupes

El joc consisteix en representar una reunió extraordinària de l'associació de veïns del barri "X" en la qual es discutirà i es decidirà que s'ha de fer amb el grup d'Okupes, que s'ha instal·lat a l'antiga fàbrica dels "Hotenimtot".
Aleshores s'ha de dividir la classe en dos grups:

- Uns representaran la taula de negociacions formada per:

Un representant de l'ajuntament, un policia municipal, els propietaris
de la casa, els representants dels okupes, el president de l'associació de veïns i el president de l'associació de comerciants.

- La resta seran els veïns del barri.

- Es poden afegir 2 periodistes que redactaran l'acte  o article de tot el que es vagi dient en la reunió.

Començaran els representants de la taula exposant les seves idees, tant a favor com en contra de la conveniència de que hi hagi okupes al barri i després els veïns faran preguntes per tal de decidir que faran.

Al final de la reunió es farà una votació en la qual s'hauran de tenir en compte totes les idees exposades pels diferents grups.
 

 
 
  
 
 

Joc de rol de les diferències nord-sud

El joc que us presento va ser creat per uns alumnes de 3BUP (primer de batxillerat actual) els quals havien de fer una exposició a classe sobre les diferències Nord-Sud.

Aquest joc consisteix en dividir la classe en dos grups. Un representarà els països desenvolupats del nord i l'altre representarà els països subdesenvolupats del sud.
Es recomanable fer aquest joc en un gimnàs o en una pista esportiva,
ja que es faran diverses proves físiques. El guanyador de cada prova obtindrà uns punts, que seran superiors pels del Nord i inferiors pels del Sud.
L'objectiu del joc es prendre consciència de les diferències existents
entre el Nord i el Sud a través de les diferents proves.

Prova 1 : La cursa.
Es fa una cursa entre els representants de cada grup, prèviament
seleccionats per ells mateixos. La línia de sortida es posarà més enrera pels representants del sud. Això no implica que puguin guanyar, però el que es vol mostrar és que no parteixen amb les mateixes condicions.
El mateix es farà amb les altres proves.

Prova 2: Encistellar la pilota de bàsquet
Si no es té una cistella i pilotes de bàsquet es poden fer servir papers
i una paperera. També, en aquest cas els del Sud estaran molt més lluny i els del Nord molt a prop, de tal manera, que serà quasi bé impossible que no guanyin.
 

Prova 3 : El Salt
Es proposarà realitzar un salt el més lluny possible. Els del Nord faran
servir un petit trampolí i en canvi els del Sud, a part de sortir més lluny de la línia a més, se'ls donarà un objecte que pesi i que dificulti el salt.

Es poden afegir moltes més proves. Al final es demanarà als alumnes que facin una reflexió sobre el que han viscut i que ho comparin amb les diferències existents entre els països desenvolupats i els sub-desenvolupats.
 
 
  
 
 
 
 


 

Joc de rol dels filòsofs
 

Aquest joc va dirigit als alumnes d'Història de la filosofia de Batxillerat i és preferible dur-lo a la pràctica al final del crèdit. Consisteix en representar diferents filòsofs en un debat, el tema del qual s'haurà decidit prèviament.
Per exemple es pot parlar sobre la naturalesa humana, l'existència de Déu, la veritat, l'ètica...

Cada alumne haurà de triar un filòsof i, a partir de les idees d'aquest,  representar-lo en el debat.

Cal fer com activitat introductòria un petit esquema de les idees principals del filòsof sobre el tema a tractar, de tal manera que després sigui més fàcil defensar la seva
opinió.
Al final cadascú pot dir la seva pròpia opinió sobre el tema i sobre la teoria del filòsof que ha defensat.

  
 
 
 
 
 
 
 


 

Joc de dialèctica filosòfica

Suposo que molts ja coneixeu aquest joc, consisteix a posar en pràctica l'art de discutir contraposant opinions. Es pot utilitzar com a exemple tant dels sofistes com del mateix Sòcrates i Plató, depèn de com es faci.
Funciona de la següent manera:

primer es decideix el tema a discutir o el concepte que es vol definir (per exemple la immortalitat de l'ànima o la justícia...); després es forma una rotllana i un comença exposant la seva idea, qui va a continuació l'ha de rebatre, el següent ha de tenir
en compte les dues opinions i intentar fer una síntesi (estil platònic) o bé quedar-se amb una de les dues i defensar-la (estil més sofista), que el següent haurà de rebatre i així fins l'últim dels participants.
Es pot fer durar tot el temps que es vulgui.

També es pot fer per escrit i serveix per practicar preguntes d'opinió. Un/a exposa la seva idea argumentant-la i el/la company/a del  costat l'ha de criticar, els fulls es poden anar intercanviant entre  els/les altres companys/nyes i al final tornar al seu autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actituds davant la diversitat cultural

Aquest joc és del tipus role-playing i consisteix a representar  les diferents actituds que es poden donar davant la divesitat cultural. L'objectiu del joc és prendre consciència de la diversitat cultural i  dels conflictes que es poden produir segons l'actitud que s'adopti.

Es divideix la classe en grups i a cadascun se'ls dóna un sobre, a l'atzar, on hi ha l'actitud que han de representar. També se'ls reparteix informació o també poden buscar-la a internet.

ACTITUDS

Racisme
Xenofòbia

Interculturalisme o Multiculturalisme

Relativisme cultural

Etnocentrisme


 

WEBS DE SUPORT

Multiculturalisme i xenofòbia
http://www.laic.org/cat/espai/articles/17_03w.htm

Declaració Universal de la diversitat cultural
http://www.unescocat.org/ct/p6/

Observatori Solidaritat
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/indexob.htm

Jocs i Drets Humans
http://www.amnistiacatalunya.org/ educadors/cat/jocs/index.html