F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

 

JOC DELS VALORS

OBJECTIU: Descobrir els valors de la convivència.

PROCEDIMENT: Representar o descriure el valor que us ha tocat per sorteig, en parelles. Ho podeu fer mímicament o fent una endevinalla.

NORMES: Respectar els companys. Si sabeu quin valor representen els altres grups ho heu d'anotar al requadre corresponent. També heu d'anotar en els requadres que teniu a continuació: qui sou, el valor que tracteu i què penseu fer.

NOM PARTICIPANTS:

NOM VALOR:

DESCRIPCIÓ o REPRESENTACIÓ: En el cas que ho representeu, heu de dir què fareu i com.

ALTRES GRUPS: La descripció o representació que han fet els companys la podeu anotar darrere el full

NOM PARTICIPANTS

NOM VALOR

 

JURAT

OBJECTIU: Descobrir els valors de la convivència.

PROCEDIMENT: Avaluar la representació o descripció del valor que representin o descriguin els companys. Posareu nota de l'1 al 10 tenint en compte l'originalitat, la comprensió i l'actitud.

NOM DELS REPRESENTANTS DEL JURAT

1._____________________________

2._____________________________

3._____________________________

4._____________________________

 

NOM PARTICIPANTS

NOTA

 

SUMA TOTAL

OBSERVACIONS: