F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

HUMOR I FILOSOFIA

TIRES CÒMIQUES DE  QUINO
(Mafalda  Nº 0, 1 /  Miguelito, seràs un tipus important  Ed. Lumen)

  La situació mundial
  La naturalesa humana
  La felicitat
  Prejudicis racials
  L'imperatiu moral
  Viure
  Immortalitat
  Desigualtat

Per si vols més acudits:  http://www.civila.com/argentina/mafalda/

ACUDITS DE JAP (Joan Antoni Poch)
Tretze anys i un dia   Ed. El Punt

  Condició Humana
  Jocs educatius
  La pena de mort
 

ACUDITS SOBRE ELS DRETS HUMANS (AMNISTIA INTERNACIONAL)
http://www.ai-cat.org/educadors/humor/index.html

ACUDITS  FILOSÒFICS (en anglès)
http://www.workjoke.com/projoke70.htm

http://www.bcc.ctc.edu/philosophy/jokes.htm

PHILOSOPHY COMIX  (en anglès)

http://members.aol.com/lshauser/phlcomix.html
 


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOCS EDUCATIUS


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA  PENA DE MORT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

desigualtat