F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

AUTO CONTROL CONEIXEMENTS  :
PRE-SOCRÀTICS, SOFISTES, SOCRÀTES, PLATÓ

        F

1. La naturalesa es considerada pels primers filòsofs com a estàtica, múltiple, única.

2. Segons Heràclit el moviment es produeix a partir d'una lluita de contraris.

3. Parmènides introdueix el monisme estàtic de l'ésser.

4. Els primers filòsofs no distingeixen clarament el coneixement racional del sensible.

5 Dels primers filòsofs el més important són les respostes i no les preguntes.

6. Els sofistes pensaven que podíem obtenir un coneixement absolut de la realitat.

7. Protàgores afirmava que l'home és la mesura de totes les coses...

8.  Sòcrates defensava el caràcter natural de les lleis.

9.  Segons Sòcrates el coneixement s'adquireix amb l'experiència.

10. Plató està d'acord amb Parmènides en la necessitat de quelcom permanent per a que sigui possible el coneixement.

11. Igual que els pre-socràtics, Plató busca un principi únic que expliqui la realitat

12. Plató estableix una dualitat cosmològica entre ànima i cos.

13. L'ànima en la teoria de Plató es considerada immortal i font de coneixement.

14. La necessitat de purificació de l'ànima va ser introduïda pels òrfics i pitagòrics.

15. Segons Plató la part concupiscible de l'ànima és la que ha de dominar les altres.

16. Per Plató del món sensible en podem obtenir un coneixement raonable.

17. En la teoria de Plató la dualitat epistemològica consisteix en la distinció entre
            ésser i no-ésser.

18. El món de les idees és una invenció que serveix per explicar el món sensible.

19. Per Plató la virtut  consisteix en desenvolupar les pròpies capacitats en la realització d'una acció.

20. El millor règim polític, segons Plató, és la Democràcia.

RESULTATS


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V= 2,3,4,7,8,10,11,13,14,18?,19