F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

MOTS ENCREUATS  

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 H E  U R  Í  C .  A A
 I  D E A . .V E. R- I- T- A- T- . -S B
-L O- G- O- S- . -F O- R- M- A- L- . S C
-E N- S- . -I N- T- U- Ï- C- -I . -E D
-M I- T- E- .. .. .. .. P . ... .. -D -N E
-O -S . -E -D -O -T -E M . -Z -O -O -C F
-R -M -I . .. .. .. .. -E N- E- R- G- -I G
-F -E N -O M- E- N- . . À N- I- -A H
-I . N- A- T- U- R- A- L- . -O -G -A . I
-S . -A T- A- R- A- X- I- A- . -E . -D J
-M -E -T A- F- I- S- I- C- A- . -N . -O K
-E -B . -C O- S- M- O- S- . -O . . -X L
. R- E- M- I- N- I- S- C- E- N- C- I- A- M

HORITZONTALS 
A. Mètode de descobriment per assaig i error. Font (causa) i principi de totes les coses pels Grecs.
B. Plató les situa en un altre món (singular). "Aletheia" o descobriment del que està amagat.
C. Raó, pensament, concepte ... en Grec. Buit de contingut empíric.
D. Una entitat singular. Coneixement que es presenta d'una manera immediata i evident.
E. Explicació fabulosa sobre fets sobrenaturals o sobre l'origen de la societat, déus, homes...
F. Procediment a seguir per tal d'assolir uns determinats objectius. (al revés)
G. Potència activa d'un organisme, força que no es crea ni destrueix mai.( li falta l'"a" final)
H. El que es mostra als sentits (singular). Per Plató és immortal i pre-existent.
I. Relatiu a la naturalesa.
J. Tranquil.litat d'ànim.
K. Estudi del que va més enllà de la "Physis".
L. Per Plató és la Idea suprema (al revés). Univers ordenat i contraposat al Caos.
M. Record per part de l'ànima de les idees que ja ha contemplat.

VERTICALS
1. Nom que rep la teoria d'Aristòtil sobre la substància com un compost de matèria i  forma.
2. Teoria que considera que el fi últim de l'acció és el plaer . (li falta l'"H" inicial)
3. (A partir de de la G  horitzontal). Coneixement que ja tenim abans de nèixer.
4. Facultat de comprensió de la realitat.
5. Afirmació (dues lletres).
8. Derivat d'Axiològic (estudi dels valors humans).
9. (Comença al revés a partir de G horitzontal) Es refereix al que és observable a través dels sentits.
11. Nom  de filòsof  Grec que pot provenir d'Elea o de Ziti.  Lloc.
12. (A partir  de F horitzontal) D'on prové o s'esdevé alguna cosa.
13. Conjunt de creences que s'estableixen com a principis irrefutables d'una teoria (religiosa).
14. Defineix el que és una cosa tots i els seus possibles canvis d'aparença o estat.  Opinió en Grec.

Solució
Pots comprovar els resultats ombrejant  o sel.leccionant les cel.les de la taula.