FILOÈTICA
Materials i recursos de filosofia i ètica per a la reflexió
Inici

QUI HO VA DIR?

Identifica aquests textos amb teories o filòsofs del s. XIX i XX
Pots consultar abans: Tendències filosòfiques s.XX

Relaciona els textos amb les principals corrents filosòfiques

"El quietisme és l'actitud de la gent que diuen: els altres poden fer allò que jo no puc pas fer. La doctrina que jo presento és precisament oposada al quietisme, ja que declara: no hi ha altra realitat que l'acció ; i encara va més lluny car afegeix: l'home no és res més que el seu projecte, existeix només en la mesura que es realitza, no és altra cosa sinó el conjunt dels seus actes, res més que la seva vida. Segons el que hem dit, podem comprendre perquè la nostra doctrina fa horror a un cert nombre de gent. Car sovint només tenen una manera de suportar la pròpia misèria i és pensant: "les circumstàncies m'eren desfavorables, jo valia molt més del que he estat..." (...) El que nosaltres volem dir és que l'home no és res més que una sèrie d'empreses, que n'és la suma, l'organització, el conjunt de relacions que constitueixen aquestes empreses."
______________________________

"Tota la vida social és essencialment pràctica. Tots els misteris que desvien la teoria cap al misticisme troben llur solució racional en la pràctica humana i en la comprensió d'aquesta pràctica."
_____________________________-

"La finalitat de la filosofia és la clarificació lògica dels pensaments.
La filosofia no és cap doctrina, sinó una activitat.
Una obra filosòfica consta essencialment de dilucidacions.
El resultat de la filosofia no són -proposicions
filosòfiques- sinó l'aclariment de les proposicions.
La filosofia ha de clarificar i ha de delimitar rigorosament els pensaments que, si no, són, per dir-ho així, tèrbols i borrosos."
____________________________

"Les teories no són verificables mai empíricament. Si volem evitar l'error positivista d'eliminar els sistemes teòrics de la ciència natural amb el nostre criteri de demarcació, hem de triar un criteri que ens permeti d'acceptar en el domini de la ciència empírica fins i tot enunciats que no puguin ser verificats."
____________________________

"La raó per la qual anomeno la meva doctrina, atomisme lògic, és que els àtoms als quals intento d'arribar, com a últim residu en l'anàlisi són àtoms lògics i no físics."
______________________________

"El vocabulari és menys important que l'estructura. Ja sigui el mite recreat pel subjecte o extret de la tradició, d'aquestes fonts, individual o col·lectiva (entre les quals es produeixen constantment interpretacions i intercanvis) l'inconscient només extreu el material d'imatges sobre el qual opera, però l'estructura és sempre la mateixa, i a través d'ella es compleix la funció simbòlica."
______________________

"L'impuls de la filosofia es dirigeix contra la mera tradició i la resignació en les qüestions decisives de l'existència; ella ha emprés la feina ingrata de projectar la llum de la consciència sobre aquelles relacions i modes de reacció humanes tan arrelades que semblen invariables, naturals i eternes."
______________________________

"La transició de les dades a la teoria requereix imaginació creativa. Les hipòtesis i teories científiques no es deriven dels fets observats, sinó que s'inventen per donar-ne compte. Són conjectures relatives a les connexions que es poden establir entre els fenòmens que s'estan estudiant, a les uniformitats i regularitats subjacents a aquests."
______________________________

"El mètode correcte de la filosofia seria pròpiament el de no dir res més que allò que es pot dir, o sigui, proposicions de la ciència natural -quelcom que no té res a veure amb la filosofia-, i després, quan algú altre volgués dir quelcom metafísic, demostrar-li sempre que en les seves proposicions no havia donat cap significat a certs signes."
_____________________________

"En conseqüència, quan, en el pla d'autenticitat total, he reconegut que l'home és un ésser en el qual l'existència precedeix l'essència, que és un ésser lliure, que no pot fer altra cosa, en circumstàncies diverses, sinó voler la pròpia llibertat, reconec al mateix temps que no puc pas voler altra cosa que la llibertat dels altres."
_____________________________

"La opinió equivocada de la ciència es descobreix en la seva pretensió de tenir raó : puix el que fa l'home de ciència no és la possessió del coneixement, de la veritat irrefutable, sinó la seva indagació de la veritat persistent i temeràriament crítica."
______________________________

"La filosofia va estar a l'origen de l'esforç històric radical per

en la imatge de la Llibertat i la Raó ; aquest esforç encara no ha assolit el seu fi... Aquesta empresa és encara avui en dia més difícil que abans : el món ha de ser novament interpretat per a que puguem canviar-lo; i bona part d'aquesta interpretació requereix pensament crític, el pensament filosòfic."
______________________________

"Suposem aleshores que les crisis són una condició prèvia i necessària pel naixement de noves teories i preguntem-nos després com responen els científics a la seva existència. Bona part de la resposta, tan evident com important, pot descobrir-se fent notar el que primerament el que els científics no fan mai...."
______________________________