FILOÈTICA
Materials i recursos de filosofia i ètica per a la reflexió
Inici

TEXT AMB PREGUNTES:

Les llargues cadenes de raons simples i fàcils, per mitjà de les quals generalment els geòmetres arriben a les demostracions més difícils, m'havien proporcionat l'ocasió d'imaginar que totes les coses que poden ser objecte del coneixement dels homes s'entrellacen d'igual forma i que, abstenint-se d'admetre com a veritable alguna que no ho sigui i guardant sempre l'ordre necessari per deduir-ne unes d'unes altres, no n'hi pot haver algunes de tan allunyades del nostre coneixement que no puguem, finalment, conèixer ni de tan ocultes que no puguem arribar a descobrir.

DESCARTES, Discurs del mètode

1. Amb quin nom es coneix el període o moviment a què pertanyen el text i el seu autor?
El renaixement
L'empirisme
El racionalisme
L'escolàstica

2. Assenyaleu una frase que considereu que NO coincideix amb cap idea del text:
Les cadenes de raons simples i fàcils són utilitzades pels geòmetres per arribar a les demostracions més difícls.
Els geòmetres amb llargues cadenes de raons arriben a les demostracions més fàcils.
Els objectes de coneixement estan entrellaçats.
Amb el nostre coneixement ho podem conèixer tot.

3. En el que es defensa en el text, es detecta la influència de la filosofia de...
Aristòtil
Epicur
Hume
Plató

4. Assenyaleu quina de les frases següents expressa una argumentació continguda en el text.
Els raonaments no estan encadenats
Els geòmetres arriben sempre a les demostracions més fàcils.
No s'han d'admetre com a veritables els objectes de coneixement que no ho són.
S'han d'admetre com a veritables els objectes de coneixement que no ho són.

5. Indiqueu quina és la comparació que es fa servir en el text.
raons-cadenes
raons-objectes de coneixement
raons-ordre
raons-desordre

6. Quina és la relació entre la geometria i la filosofia segons el text?
De semblança.
De diferència.
De contradicció
De contraposició