Or per a la llibertat

L'ascensor okupat

INTRODUCCIÓ A LA TRAMA LITERÀRIA
La pràctica de viure en un món tecnològicament avançat fa que sovint ni tan sols no ens preguntem sobre el funcionament dels aparells que constantment fem servir. Però, què passaria si un dia ens quedéssim tancats en un ascensor i no tinguéssim l'ajut de tècnics experts per reparar l'avaria? Així, per pur atzar, és com comença l'aventura que porta un grup d'okupes a conèixer el funcionament de l'ascensor.
La mateixa condició de marginalitat social dels protagonistes de la novel·la provoca que allò que va començar com un joc arribi a tenir una importància vital en el seu dia a dia. D'aquesta manera, tota una colla d'okupes acaba interessada en esbrinar els mecanismes de l'ascensor per utilitzar-lo amb intencions obscures que la trama de la novel·la anirà desvetllant.

PRESENTACIÓ DEL TEMA CIENTÍFICOTECNOLÒGIC
És un fet que cada vegada depenem més dels aparells elèctrics i, per tant, es fa necessari conèixer mínimament els mecanismes que els governen, i també les magnituds bàsiques i les relacions que s'estableixen entre elles. El mateix podríem dir dels aparells electrònics, presents també en la nostra vida de cada dia. I més encara d'estris tan antics com les palanques i les politges, que perduren i perduraran perquè intervenen en el funcionament de la majoria de les màquines que ens envolten. Amb aquestes consideracions, la novel·la parteix del circuit elèctric simple fins arribar a circuits més complexos relacionats amb el funcionament de l'ascensor

RETALLS
Poc temps després vaig començar a plantejar-me que si feia el que volia havia de viure també dels meus mitjans. Però els meus recursos econòmic no eren suficients, i els lloguers estaven pels núvols. Havia parlat d'aquesta qüestió amb en Ximo i amb altres col.legues i la solució era clara: s'imposava okupar una casa. Jo sempre havia estat partidària d'aquesta idea perquè crec que tinc dret a tenir un sostre a la ciutat on visc, i a un preu raonable; però això actualment no és possible.
Aleshores, "si viure és un luxe, okupar és un dret" deia la nostra consigna preferida.

- Quan s'instal·la un ascensor cal equilibrar-lo. Aleshores, si l'ascensor té capacitat per a quatre persones, el contrapès haurà de ser igual al pes de la cabina amb dues persones dins; si en desfrenar l'ascensor amb el motor parat el conjunt queda equilibrat, és que el pes de la cabina és igual al del contrapès. És per això que ara només cal fer una força igual a la diferència de pes entre ells, o sia que espero no hàgiu carregat massa la cabina.
Es va acostar al motor i el va desconnectar per evitar que l'ascensor es posés en marxa en manipular-lo. Va agafar una barra de ferro que hi havia penjada a la paret i, fent una força considerable, va separar unes planxes de ferro adossades a un cilindre metàl·lic.- Aquestes planxes actuen com a fre -va explicar. Són sabates que subjecten aquest cilindre d'acer, situat en el mateix eix que el motor i la politja. En separar-les, es desfrena l'ascensor i l'eix queda lliure. Aleshores, amb una miqueta de força, no pas gaire, es pot girar la politja i aconseguir que pugi o baixi la cabina, encara que sigui molt a poc a poc.