ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

L'ascensor okupat

per entendre... els circuits elèctrics i electrònics elementals