ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

L'ascensor okupat

per entendre... els circuits elèctrics i electrònics elementals

La proposta didàctica d'aquest títol en format web està pendent de desenvolupar.

Mentrestant podeu consultar la guia didàctica original en format pdf