ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
Guia per al treball interdisciplinari
El decàleg de l'interdisciplinari

1.El treball interdisciplinari està previst i prescrit, que no proscrit, en el corpus normatiu del nostre sistema educatiu, tant en el currículum derivat de la LOGSE, com en les competències bàsiques.

2.Les instruccions de funcionament, l'anomenada normativa d'inici de curs, cada any contemplen i abracen més el treball interdisciplinari.

3. Hem d'aprofitar els escenaris de coordinació i intercanvi que ja existeixen en els centres en temes com tutoria, disciplina, organització, activitats lúdiques, etc. per coordinar-nos amb els companys dels altres departaments i altres matèries. No hem de tenir por a interessar-nos pels seus continguts i pels possible espais de coincidència, que són molts més del que ens pensem.

4. Si anem al centre amb actitud oberta cap al món que ens envolta i cap a tothom, podrem compartir aquesta actitud amb els nostres companys i la podrem transmetre al nostre alumnat.

5. El treball en equip sempre dóna més rendiment que el treball individual i parcel·lat i, a més, és més divertit, i això val tant per al professorat com per a l'alumnat.

6. La divisió entre la gent que diu que és de ciències i la que diu que és de lletres és arbitrària i no té fonament científic. Tots som éssers humans dotats d'intel·ligència i tenim unes habilitats i unes capacitats més desenvolupades que d'altres, però això no ens fa ser ni millors ni pitjors.

7. És impossible abastar tot el coneixement d'avui dia. Per tant hem d'ajudar els futurs ciutadans perquè aprenguin a organitzar la mínima part del saber que podran abastar i, sobretot, a saber interrrelacionar fets i realitats distants.

8. La superespecialització d'alguns sectors del mercat de treball no està renyida amb la globalització ni amb l'autonomia personal. Es pot ser un ciutadà responsable i solidari sempre.

9. La societat demana als joves que s'hi incorporen que siguin el més polivalents possibles. Hem de potenciar que la formació del nostre jovent tingui la major perspectiva i amplitud possible. L'especialització és el final, no el principi.

10. Per tot això, tenim moltes opcions per potenciar que els nostres estudiants adolescents treballin en entorns interdisciplinaris. Hem de comprometre'ns-hi a partir dels crèdits de síntesi i de tot un seguit de possibles iniciatives que, amb molts diferents nivells de compromís, existeixen. L'espai ERTIS en proposa unes quantes.

Granollers, gener de 2005.