ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
ERTIS > Inici
 
 
 
 

... l'atenció a les competències bàsiques: comprensió lectora, expressió escrita, càlcul, etc., és responsabilitat de totes les àrees i no tan sols de la de llengua o de la de matemàtiques, i el seu assoliment, analitzat globalment pel conjunt de totes les àrees, esdevé el criteri de superació de l'etapa per part de l'alumnat...

... la funcionalitat de la coordinació dels equips de professors que treballen amb alumnes d'un mateix cicle és determinada per les nombroses coincidències que es produeixen en els continguts de les diferents matèries i per la necessitat de programar coordinadament l'acció educativa. Aquest marc organitzatiu és també l'idoni per aprofundir en aspectes com l'atenció a la diversitat o la programació d'activitats multidisciplinàries. De fet, una de les principals innovacions organitzatives del nou model educatiu és que ha posat en primer terme la necessitat de potenciar aquesta coordinació horitzontal...

   
   
extret de la documentació del Departament d'Ensenyament sobre competències bàsiques