La doble amenaça
Exemple Model

Juguen les blanques
La doble amenaça: Exemple MODEL

En aquesta posició el blanc pot fer una jugada que planteja dues amenaces que no es poden defensar alhora.
A més, pot escollir entre diverses jugades:

- 1.b4 que amenaça la Da5 i el Cc5.
- 1.Cc7 que fa escac al rei i ataca la Ta8.
- 1.Ag7 que amenaça la Th8 i fa escac al rei.
- 1.Dg6 que fa escac al rei i ataca el Cg4
- 1.Ac3 que fa escac al rei i ataca la dama.

Qualsevol d'aquestes jugades porta a guanyar material ja que el negre no pot defensar les dues amenaces alhora.

Exercici 1

Juguen les blanques
La jugada es: __________ 1-0
Exercici 2

Juguen les blanques
La jugada es: __________ 1-0
Exercici 3

Juguen les blanques
La jugada es: __________ 1-0
Exercici 4

Juguen les blanques
La jugada es: __________ 1-0
Exercici 5

Juguen les blanques
La jugada es: __________ 1-0
Exercici 6

Juguen les blanques
La jugada es: __________ 1-0
Exercici 7

Juguen les blanques
La jugada es: __________ 1-0
Exercici 8

Juguen les blanques
La jugada es: __________ 1-0