No moure moltes vegades la dama

Si a l'obertura movem la dama moltes vegades ens pot passar que les altres peces queden sense utilitzar. A més com que la dama és més valuosa que les altres peces, cada vegada que ens l'amenacen l'hem de retirar per evitar la seva pèrdua. Així pot passar que mentre un dels jugadors va movent la dama d'un lloc a l'altre, l'altre jugador va desenvolupant totes les seves peces. El final acostuma a ser que o bé s'acaba perdent la dama, o bé s'acaba sota un atac de totes les forces adversàries.

Veiem uns exemples:

Alumne - Torrecillas,A
IB Guineueta, 1980

1.e4 e5 2.Ac4 Cc6 3.Df3 Cf6 4.Db3? Mou la dama per segona vegada i a més, queda a una casella d'on serà expulsada amb guany de temps. d5! [també és bo 4...Cd4! 5.Dd3 d5 6.ed5 Af5 que amenaça la dama i si aquesta es retira segueix Cxc2 guanyant la torre] 5.exd5 [5.Axd5 Cd4! 6.Dc4 Cxd5 7.exd5 b5 8.Dc3 Ab4 i la dama no pot defensar c2 i s'acaba perdent una torre en el millor dels casos] 5...Cd4! millora el cavall a la vegada que obliga la dama a retirar-se 6.Da4+? [6.Dc3 Ab4 7.Dd3 Af5 només perd una torre!, ara es perd la dama] 6...Ad7 7.Da5 Ab4! resulta que la dama no té cap sortida i si es fa 8.Dxb4 segueix Cxc2+ 9.Rd1 Cxb4, per això el blanc es va rendir 0-1
La posició final és molt instructiva: mentre el negre ha posat en joc 4 de les seves peces, el blanc ha desaprofitat l'ocasió per desenvolupar les seves movent massa la dama. Cada vegada que el negre amenaçava la dama blanca millorava la col·locació d'una de les seves peces, mentrestant el blanc no ha pogut fer jugades útils per l'obligació de defensar la seva dama.
 

Exemple 2 

1.e4 e5 2.Cf3 Df6?! Com abans, treu la dama massa aviat i a una casella d'on serà expulsada amb guany de temps. 3.Cc3 Ab4 4.Cd5 Dd6 5.c3 Ac5? Descuida la defensa de c7. [Era obligat 5...Aa5 per defensar el peó de c7] 6.d4 exd4? Perd material. [amb 6...Ab6 "només es perd un peó"] 7.Af4 Dc6 8.Ab5 [amb 8.Cc7 guanyava torre] 

Es bo observar que el blanc ha pogut millorar les seves peces atacant la dama negra que ha hagut de retirar-se de tot arreu. Com a conseqüència d'aquest fet, el blanc té moltes més peces actives. 8...Dxb5? Finalment el negre s'equivoca i perd la dama [amb 8...Dg6! 9.Cxc7+ Rd8 "només" es perd torre] 9.Cxc7+ Rd8 10.Cxb5+- 1-0